//Projekt VUT v Brně na použití recyklovaných materiálů při budování parkovacích ploch a zpevňování krajnic má podporu města

Projekt VUT v Brně na použití recyklovaných materiálů při budování parkovacích ploch a zpevňování krajnic má podporu města

Projekt Využití recyklovaných materiálů pro nosné konstrukce ploch statické dopravy pro integraci modro-zelené infrastruktury má podporu města. O tom rozhodli radní. Předkládat ho bude Vysoké učení technické v Brně do 4. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+, kterou vyhlašuje Technologická agentura ČR.

„Pokud by projekt uspěl, měl by pro Brno hned několik přínosů. Ty vidím například v inovativním a optimálním hospodaření s dešťovými vodami včetně integrace zasakování v rámci statické dopravy a městské hromadné dopravy. Deklarovaným složením konstrukčních vrstev z recyklovaných materiálů odpovídá tento projektový záměr i environmentálním strategiím města Brna. Totéž platí pro oblast implementace smart řešení – ať už v rámci digitalizace, nebo v rámci modrozelené infrastruktury,“ řekl 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„Brno není přímým partnerem projektu, takže mu zapojením nevznikají žádné závazky a náklady, přesto jsme připraveni se do něj zapojit. Můžeme například pomoci projektovému týmu s koordinací vyhledáváním vhodných lokalit pro zajištění testování inovativních konstrukcí propustných zelených parkovišť nebo zpevňování krajnic komunikací. To vše v rámci městských organizací, které zajišťují provoz a údržbu městské hromadné dopravy a místních komunikací,“ doplnila informace primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zdroj: MMB
Ilustrační foto: BRNO today