//Projekt pro onkologicky léčené děti v Brně slavnostně ukončen

Projekt pro onkologicky léčené děti v Brně slavnostně ukončen

Již šestým rokem funguje v Brně participativní rozpočet Dáme na vás, který umožňuje obyvatelům zlepšit město svými projekty. Jedním z nich byl také projekt s historicky nejvyšším počtem hlasů s názvem Onkologicky léčené děti v Brně, který byl v sobotu 26. března slavnostně ukončen.

Slovní spojení Dáme na vás představuje pro mnohé Brňany synonymum řady pěkných projektů realizovaných prostřednictvím participativního rozpočtu. S velmi prospěšným a oceňovaným projektem přišla i paní Irena Vlahovičová. Její projekt cílil na pomoc dětem a mladistvým léčícím se na dětské onkologii v Brně. Komplexní psychosociální podpora rodin s dětmi, jimž bylo diagnostikováno zhoubné onemocnění se ukázala jako velmi vyhledávaná a potřebná.

Obsahem projektu byla nabídka partnerské psychoterapie, psychoterapie pro sourozence, fyzioterapie, muzikoterapie, webinářů o správné výživě či aktuální zajištění covidových ochranných pomůcek pro děti i jejich rodiny. Velký úspěch mělo i pořízené muzikorehabilitační lůžko či aktivity jako hipoterapie a canisterapie. V srpnu loňského roku se konal ve spolupráci s nadačním fondem dětské onkologie Krtek letní tábor pro děti. Dalšími aktivitami bylo pořizování kompenzačních pomůcek pro děti, doučování či pomoc s přípravou na přijímací zkoušky a další potřebné asistenční služby.

Slavnostní ukončení projektu proběhlo v sobotu 26. března na Hvězdárně a planetáriu Brno v rámci akce Dny dětské onkologie, kde si malí i velcí návštěvníci užili představení v digitáriu, tvořivé dílny, autogramiádu známých osobností, zdravotní klauny, vystoupení hasičů se zásahovým vozem a další aktivity.

Projekt Onkologicky léčené děti v Brně tak jistě splnil jeden ze svých hlavních cílů, kterým byla podpora dětí a dospívajících v náročné onkologické léčbě a současně i připomenutí jejich blízkým, že na těžkou životní situaci nejsou sami. Protože v České republice je ročně diagnostikováno onkologické onemocnění u přibližně 350 až 400 dětí, navrhuje autorka v rámci letošního ročníku participativního rozpočtu pokračování projektu.

Díky aktivitě Brňanů a participativnímu rozpočtu již bylo dokončeno 23 projektů. Šestý ročník podávání projektů je v plném proudu a Brňané mohou přihlašovat své nápady na stránkách paro.damenavas.cz. Letošní novinkou je navýšení maximální částky na jeden projekt, a to ze 3 na 5 milionů korun. Vzhledem k celkové částce 35 milionů korun je zřejmé, že bude realizováno minimálně 7 projektů. Přihlásit svůj nápad může každý, bez ohledu na to, zda má v Brně trvalé bydliště či nikoliv, a to až do 15. května.

Čím dříve je nápad podaný, tím dříve může začít sbírat podporu veřejnosti v podobě „líbí se mi” v galerii na webových stránkách. Projekty, které jsou takto podpořeny, jsou poté posuzovány příslušnými odbory a městskými částmi. Proveditelné projekty postupují do celoměstského listopadového hlasování.

Chyťte se příležitosti a změňte Brno!

Dáme na vás

Zdroj a foto: Dáme na vás