//Příběh maminky z oddělení 56 Pediatrické kliniky FN Brno a LF MU

Příběh maminky z oddělení 56 Pediatrické kliniky FN Brno a LF MU

Pediatrická klinika FN Brno a LF MU v Dětské nemocnici patří mezi vůbec jednu z největších pediatrických klinik v České republice. Spektrum zdravotnické péče, kterou zde lékaři a zdravotní sestry poskytují, je velice široké. Kromě jiného je zde oddělení 56, které pečuje o nedonošené či nezralé děti.

Komplexnost Dětské nemocnice dokresluje pak příběh, který nám zaslala maminka Pavla Marečková, jež v nedávné době pobývala na oddělení 56 se svým třetím synem a zaslala do Dětské nemocnice FN Brno tento děkovný e-mail:   

„Víte, proč má oddělení neonatologie v Dětské nemocnici číslo 56? Protože tady lékařky, lékaři a sestry pomáhají mimo jiné nedonošeným dětem dozrát a dospět do pomyslné konfekční velikosti 56. Jsme rodiče, kteří prošli se třetím synem touto cestou, a s vděčností na toto nelehké období vzpomínáme. Byly to tři měsíce nejrůznějších emocí, samozřejmě mezi nimi byla i úzkost a obavy, nicméně díky týmu na odd. 56 nebyly nikdy tak silné, aby dominovaly nad láskou a důvěrou, že všechno dobře dopadne. A co to vlastně bylo, čím nás tato skvěle sehraná parta udržovala v jakémsi bazálním klidu? Na prvním místě to byla vysoká odbornost, profesionalita a zodpovědnost za každý, byť sebemenší krok v léčbě. Vše se rozhodovalo (mnohdy i několikrát denně) v celém týmu lékařů či specialistů z jiných oddělení. A vše také bylo dopodrobna komunikováno směrem k nám, rodičům. Obzvlášť komunikace s matkou po porodu, která nemůže být nepřetržitě se svým dítětem, vyžaduje šestý smysl. A právě tady (díkybohu) nastoupila empatická, povzbuzující komunikace ze strany celého týmu odd. 56, včetně sanitárek a paní na úklid. Sestřičky jako by měly v popisu práce, že mají rodiče pobavit nějakou vtipnou historkou, co jejich dítko (nazývané jako loupežník nebo raubíř) provedlo během noční služby v inkubátoru za neplechu apod. Místo sterilního prostředí bílých plášťů a pípajících přístrojů jsme tedy zažili hřejivou atmosféru zbavenou obav se kdykoliv na cokoliv zeptat či požádat o radu. Vracím se k základnímu pocitu, který v nás, rodičích, z prvních měsíců života našeho syna přetrvává, a to je vděčnost. Vděčnost za péči, která se jemu i nám na odd. 56 v Dětské nemocnici dostala. Díky týmu, pro který neonatologie není zaměstnáním, nýbrž posláním, dnes už syn obléká velikost 62, je zdravý a raduje se ze života.“

Dětská nemocnice FN Brno děkuje za pochvalu.

pelisek

Zdroj a foto: FN Brno