//Pomoci snižovat emise mohou také firmy. Město je podpoří a ocení certifikáty

Pomoci snižovat emise mohou také firmy. Město je podpoří a ocení certifikáty

Město Brno reaguje na probíhající klimatické změny a svou činností se snaží omezit produkování skleníkových plynů. V roce 2019 byl přijat Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna, který popisuje možnosti a nástroje, jak toho dosáhnout. Důležitým faktorem je zapojení terciárního sektoru, který v této problematice hraje významnou roli. 

„Pomocí výzvy ke snižování emisí na území města chceme aktivizovat nejen občany, ale také lídry úspěšných firem. Společnosti, které se k iniciativě zapojí, podepíší memorandum o dlouhodobé spolupráci, jejímž cílem je adaptace na klimatické změny. Naši partneři poté mohou aplikovat některá z navrhovaných opatření, a tím naplňovat společný cíl. Jde například o úpravy na budovách, využívání energií z obnovitelných zdrojů, snižování energetické náročnosti, efektivní využívání vody, sázení zeleně nebo ekologizace vozového parku,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík

Signatáři memoranda mohou očekávat od města pomoc a podporu. Ta bude technická, propagační, konzultační nebo finanční pomocí vhodných dotačních titulů.

„V rámci podpory bude i město vydávat certifikáty odpovědným organizacím. Partneři memoranda jej obdrží při podpisu a při splnění určitých podmínek jim může být předán certifikát vyšší úrovně – bronzový, stříbrný nebo zlatý. Takto úspěšné společnosti rádi zpropagujeme,“ přiblížil Petr Hladík.

Zdroj a foto: MMB