//Podmínky pro umožnění návštěv pacientů

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů

S platností od 1. 8. 2020 došlo k úpravě pravidel pro návštěvy u dospělých hospitalizovaných pacientů Fakultní nemocnice Brno, tedy areálu Bohunice a Porodnice na Obilním trhu. Návštěvu je možné uskutečnit pouze ve středu a v neděli a u pacienta mohou být nejvýše dvě osoby. Režim návštěv v Dětské nemocnici zůstává stejný. Pro pohyb v interiérech nemocnice stále platí povinnost nosit roušku. 

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů:

– Návštěvy jsou umožněny dva dny v týdnu, a to ve středu a v neděli v čase od 15 do 17 hodin.

– Lze připustit přítomnost nejvýše dvou osob ve stanovený den k jednomu pacientovi.

– Doba návštěvy je doporučena na maximálně 15 minut (neplatí pro DN, oddělení šestinedělí GPK a NO).

– Návštěva se bude hlásit na pracovně sester příslušné kliniky či oddělení, kde jí bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem a vznesen dotaz na symptomy onemocnění COVID-19. V případě, že bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný příznak nemoci COVID-19, nelze připustit její přítomnost u pacienta.

–  Návštěva si při vstupu na oddělení a při odchodu z oddělení bude dezinfikovat ruce.

– Návštěva bude mít po celou dobu návštěvy nasazenou ústenku nebo jinou ochranu dýchacích cest.

– Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách nebo v jednolůžkových pokojích nebo místech k tomu určených. O těchto místech bude informovat návštěvu a pacienta personál
na sesterně.

– V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, pacienti s potvrzenou nákazou), nejsou návštěvy možné.

– Po ukončení návštěvní doby je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce.

– Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Výjimky ze shora uvedených pravidel jsou možné z důvodů hodných zvláštního zřetele, o výjimce vždy rozhoduje ošetřující lékař individuálně s ohledem na aktuální zdravotní stav konkrétního pacienta.

V Dětské nemocnici platí standardní návštěvní hodiny, tedy denně 15:30 až 17:30 hod. (dále dle individuální domluvy s ošetřujícím personálem), soboty a neděle také 9:30 až 11:30 hod.

Zdroj a foto: FN Brno