//Plánované investice DPMB v roce 2021

Plánované investice DPMB v roce 2021

Dopravní podnik města Brna ani přes ztráty způsobené koronavirem neustoupí od nejdůležitějších plánovaných stavebních i strojních investic. Během roku 2021 opraví 1250 metrů tramvajových tratí dvoukolejně, pokračovat budou projekty Tramvaj Plotní a stavba tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu. V rámci obnovy vozového parku podnik investuje do nových autobusů a tramvají Drak, které sám montuje v ústředních dílnách. Celkově podnik do největších projektů investuje necelou 1,3 miliardy korun. 

„Předpokládané investice Dopravního podniku města Brna v roce 2021 dosáhnou téměř 1,3 miliardy Kč. Za klíčové pro město Brno z hlediska provozu městské hromadné dopravy považuji v příštím roce dokončení tramvajové trati v ulici Plotní, která významně zlepší úroveň cestování v této oblasti. Dalším důležitým a velkým projektem je rekonstrukce ulice Lesnická, která zahrnuje rekonstrukci kanalizace, vodovodů, tramvajové trati, veřejného osvětlení a vybudování nových bezbariérových zastávek,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. 

Stavební investice DPMB 

Rekonstrukce tramvajové trati Lesnická 

Lesnickou ulici čeká kompletní rekonstrukce včetně kanalizace, vody a dalších sítí. „Provedeme zde kompletní rekonstrukci tramvajového svršku, trolejového vedení a napájecích kabelů. Zastávky Tomanova a Zemědělská budou nově bezbariérové a vybavené elektronickými panely pro lepší informovanost cestujících o spojích a mimořádných událostech,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek s tím, že podnik aplikuje všechna moderní protihluková opatření jako jsou pryžové bokovnice a antivibrační rohože. 

Délka trati: 600 metrů dvoukolejně, Termín: předpokládá se od 9. ledna 2021 do 19. září 2021, Náklady: za DPMB 89 mil. Kč 

Provoz MHD: Tramvajová doprava bude přerušena od zastávky Jugoslávská na Lesnou. Náhradní doprava je rozdělena do několika tras a přestupních bodů mezi autobusovými a tramvajovými linkami, aby měli cestující zajištěnou dopravu z jednotlivých částí oblasti Brna-sever. 

 • Tramvajová linka 9 bude z Jugoslávské odkloněna do Štefánikovy čtvrti ke stávající lince 5 (linka 11 bude upravena v rámci výluky Žabovřeská), 
 • náhradní dopravu zajistí mimo jiné autobusová linka X9 od Dětské nemocnice přes Černá Pole a třídu Generála Píky na Halasovo náměstí a dále západní stranou sídliště Lesná do zastávky Haškova, 
 • trasa stávající autobusové linky 46 bude upravena – ze Zemědělské pojede přes Erbenovu na Náměstí 28. října a k Dětské nemocnici (provozně propojena s linkou x9). 

Z hlediska obsluhy jednotlivých částí Brna-sever je provoz MHD organizován následovně: 

 • pro východní část sídliště Lesná je určena linka 46, která se pro přestup setká s tramvajemi linek 5 a 9 již ve Štefánikově čtvrti, 
 • západní část Lesné bude mít k dispozici k lince 57 nově linku X9, která pojede dále z Halasova náměstí po třídě Generála Píky k trolejbusovým linkám na Provazníkově a dále po Jugoslávské k zastávce Dětská nemocnice, kde je možný přestup na další tramvajové linky, 
 • sídlišti Černá Pole (zastávky Bieblova a Fügnerova) nabízí linka X9 stejné možnosti, 
 • v zástavbě v Černých Polích bude zastávka Tomanova nahrazena náhradní zastávkou na druhé straně parku, zastávka Zemědělská zůstane bez obsluhy. 

Rekonstrukce kolejového trojúhelníku Semilasso 

Předmětem rekonstrukce bude kompletní výměna kolejového roštu za použití moderních prvků pro snížení hlučnosti. „V současné době není vzhledem k nedostatečné osové vzdálenosti možné míjení tramvají v zatáčce od Semilassa ke královopolskému nádraží. V rámci rekonstrukce dojde k technické úpravě křížení tak, aby mohly vozy místem projíždět souběžně,“ řekl Havránek. Součástí projektu jsou i úpravy trolejového vedení. 

Termín: V průběhu jarních měsíců se DPMB přidá k Brněnským vodárnám a kanalizacím, které budou v oblasti provádět rekonstrukci kanalizace a vodovodů. Termín ukončení rekonstrukce je pro obě městské firmy 31. srpna 2021. 

Délka trati: 350 metrů dvoukolejně, Náklady: max. 42 mil. Kč 

Provoz MHD bude omezený po etapách: 

 • 04-06/21 přerušení provozu tramvají k nádraží Královo Pole, linka 6 bude odkloněna do vozovny Medlánky, 
 • 07/21 přerušení provozu tramvajových linek směr Řečkovice, linka 1 bude odkloněna do zastávky Královo Pole, nádraží, 
 • 04-07/21 odklon autobusových linek přilehlými ulicemi, ukončení trolejbusové linky 30 na Slovanském náměstí. 

Rekonstrukce tramvajové smyčky Komárov 

V rámci projektu DPMB provede kompletní rekonstrukci tramvajového svršku, trolejového vedení a napájecích kabelů. Výstupní i nástupní zastávky ve smyčce budou nově bezbariérové. Rekonstrukce bude DPMB koordinovat s Brněnskými komunikacemi, které současně opraví chodníky v přilehlém parku a autobusovou zastávku Komárov ve směru z centra. 

Délka trati: 300 metrů dvoukolejně, Termín: březen – konec června 2021, Náklady: do 35 mil. Kč 

Provoz MHD: Provoz nebude omezen, stavba je koordinovaná v době výluky tramvajového provozu z důvodu stavby v Plotní ulici. 

Tramvaj Plotní 

Pokračování strategické stavby města Brna s cílem zprovoznění tramvajového provozu od 1. července 2021. 

Délka trati: 1415 metrů dvoukolejně, Náklady: v roce 2021 budou činit 60 mil. Kč 

Tramvajová trať Osová – Kampus 

Pokračování strategické stavby města Brna zahájené v roce 2019. Během nadcházejícího roku zhotovitelská firma dokončí hrubé práce na stavbě tunelu, od jara bude pokládat koleje jak v tunelu, tak na stávající trase ke Krematoriu. 

Termín: dokončení stavby na konci roku 2022, Délka trati: 912 metrů 

Provoz MHD: Stavba omezí provoz od května do září 2021, kdy bude přerušena tramvajová doprava v úseku Švermova – Starý Lískovec (05-06+09/21) a Celní – Starý Lískovec (07-08/21). 

 • 05-06+09/21 tramvajové linky 6 a 8 budou ukončené ve smyčce Švermova 
 • 07-08/21 tramvajové linky 6 a 8 budou odkloněny z Celní do smyčky Ústřední hřbitov 
 • náhradní doprava bude zajištěna autobusovými linkami X6 a X8, případně úpravou stávajících autobusových linek 61 a 69. 

Náklady: v roce 2021 budou činit 650 mil. Kč 

Strojní investice DPMB 

Projekt Tramvaj pro Brno 

V roce 2021 v ústředních dílnách DPMB pracovníci složí a uvedou do provozu dalších devět tramvají Drak. Na konci roku 2021 jich tak bude po Brně jezdit 18. V rámci projektu DPMB může nakoupit a složit do konce roku 2024 až 42 kusů těchto klimatizovaných tramvají. 

Náklady: pro rok 2021 necelých 300 mil Kč 

Kloubové autobusy Solaris 

DPMB v roce 2021 plánuje využít stávající rámcovou smlouvu a pořídit zbývající počet 13 kusů kloubových autobusů Solaris. Proti pořízení nových vozidel budou vyřazovány stávající vysloužilé vysokopodlažní autobusy. 

Termín: předpokládá se ve druhé polovině roku 2021, Náklady: 96 mil. Kč 

Výluka MHD při stavbě VMO Žabovřeská 

Z důvodu výstavby velkého městského okruhu a přeložky tramvajové trati do přilehlého tunelu bude přerušen provoz mezi zastávkami Pisárky a Bráfova. 

Termín: od 9. ledna 2021 přibližně 2 roky 

Provoz MHD: 

 • Tramvajová linka 1 bude zkrácena a ukončena v Pisárkách, 
 • dopravu do Komína a Bystrce zajistí posílené tramvajové linky 3 a 10, linka 10 bude ve směru od Stránské skály / Geislerovy vedena od Hlavního nádraží nově přes Malinovského náměstí – Českou a přes Žabovřesky a Komín až do Bystrce na konečnou zastávku Ečerova, 
 • místní obsluhu zastávek Bráfova a Stránského a jejich propojení s přestupním bodem Vozovna Komín zajistí tramvajová linka 11 v trase Bráfova – Komín, smyčka, 
 • přepravu mezi zastávkami Vozovna Komín a Pisárky zajistí okružní autobusové linky 44 a 84, které budou v úseku Vozovna Komín – Mendlovo náměstí posíleny operativním vkládáním dalších autobusových spojů na základě pokynu pracovníků dispečinku. 

Zdroj: DPMB

Ilustrační foto: BRNO today