//Odstranění nádoru jater u nejmenšího dítěte na světě. Bylo v péči Dětské nemocnice FN Brno

Odstranění nádoru jater u nejmenšího dítěte na světě. Bylo v péči Dětské nemocnice FN Brno

Historicky nejmenší dítě na světe podstoupilo v květnu v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) unikátní a náročný výkon v podobě odstranění nádoru jater metodou ALPPS (Associating Liver Partition and Portal vein Ligation for Staged hepatectomy).

V té době devítiměsíčnímu Honzíkovi lékaři IKEM ve spolupráci s FN Motol provedli tento typ jaterní resekce během dvou složitých operací. Při první mu uzavřeli žilní zásobení postižené poloviny jater a orgán rozdělili, po několika dnech pak při druhé operaci odstranili samotný nádor.

V předoperační a pooperační péči měla malého pacienta lékařka Kliniky dětské onkologie v Dětské nemocnici FN Brno MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

U šestiměsíčního chlapečka byla náhodně při preventivní prohlídce u obvodního lékaře zjištěna pohmatem nádorová masa v bříšku. Při vyšetření ultrazvukem a magnetickou rezonancí byl potvrzen rozsáhlý nádor vyrůstající z jater, tzv. hepatoblastom. Jedná se o velmi agresivní nádor jater, kterým v Česku ročně onemocní průměrně čtyři děti.

Pacient byl okamžitě přeložen do dětského onkologického centra, přesněji na Kliniku dětské onkologie FN Brno a LF MU v Dětské nemocnici v Brně, do péče lékařky kliniky MUDr. Viery Bajčiové, CSc. Přednostou kliniky je prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Na Klinice dětské onkologie zahájili lékaři protinádorovou léčbu s cílem nejenom zastavení dalšího růstu a šíření nádoru, ale i zmenšení nádorové masy a umožnění radikálního operačního odstranění. „Tělo chlapečka však na tuto léčbu nereagovalo příznivě, nezmenšil se a dle závěrů chirurgické komise v Brně, a taky v Praze Motole, nádor nebylo možné radikálně standardní cestou chirurgicky odstranit,“ uvedla ošetřující lékařka MUDr. Viera Bajčiová, CSc.,s tím, že následně kontaktovali pracoviště IKEM v Praze, kde by mohla být provedena transplantace jater.

Hepatoblastom se diagnostikuje nejčastěji u dětí v prvních 3 letech života. Léčba nádorů jater začíná předoperační chemoterapií, která ve většině případů významně zmenší nádor. Po vstupní chemoterapii následuje úplná chirurgická resekce nádoru, která poskytuje jedinou realistickou šanci na dlouhodobé přežití dětí s hepatoblastomem. S uvedeným léčebným postupem dokážeme ve FN Motol uspět u 85% dětí s tímto typem nádoru. Pokud není ve výjimečných případech úplná resekce možná, je třeba zvážit možnost transplantace jater.

Na IKEM byl malý pacient vyšetřen u přednosta Kliniky transplantační chirurgie doc. MUDr. Jiřího Froňka, Ph.D., který navrhl pro dítě nestandardní možnost operace metodou ALPPS. Honzík byl zařazen na čekací listinu k transplantaci jater, ale chirurgové se nejdříve pokusili část jeho jater zachránit. Doc. Froněk tedy provedl resekci, která se skládá ze dvou dílčích operací s odstupem několika dnů. „Při první operaci, která trvala téměř pět hodin, se nám podařilo uzavřít žilní zásobení postižené poloviny jater a orgán rozdělit tak, že postižená část mohla částečně odumřít a ta zdravá naopak zesílit a zregenerovat během následujících dnů natolik, že převzala kompletně funkci celých jater. Při druhé operaci o 7 dnů později jsme pak odebrali tu část zasaženou nádorem,“ popisuje přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D.

V IKEM tento postup lékaři využili v 15 případech, nikdy ale u takto malého dítěte. „Honzík je nejmladší a nejmenší pacient na světě, kterému metoda ALPPS zachránila život. Dle světového registru byly takto operovány předtím jen 3 děti, jednomu byl v té době 1 rok a dvěma 3 roky,“ doplňuje doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D.

Pacient tuto operaci zvládl velmi dobře, bez známek jaterního selhávání a obdivuhodně se zotavil, bez zásadních pooperačních komplikací. Po návratu zpět na Kliniku dětské onkologie FN Brno a LF MU absolvoval ještě dva zajišťovací kurzy chemoterapie. Následné přešetření a poslední kontrola potvrdily dosažení 1. kompletní remise, tj pacient je aktuálně bez známek nádoru. Zůstává dále ve sledování dětské onkologické ambulance,“ řekla MUDr. Bajčiová.

V souboru pacientů Kliniky dětské onkologie FN Brno a LF MU je dlouhodobé přežití pacientů s hepatoblastomem  84%.

Zdroj a foto: FN Brno, IKEM – Mgr. Markéta Šenkýřová