//Od příštího týdne začne platit regulace vjezdů do vnitrobloků v pěti nových ulicích

Od příštího týdne začne platit regulace vjezdů do vnitrobloků v pěti nových ulicích

Od 19. září se mezi regulované vnitrobloky připojí ty, které se nacházejí v ulicích Klatovská, Skácelova, Tererova, Bakalovo nábřeží a Trýbova. Řidiči za vyřízení oprávnění zaplatí manipulační poplatek ve výši 200 korun za každé auto. Město tak chce pomoct rezidentům, kterým často parkování ve vlastním vnitrobloku komplikují řidiči, již tu umístili vůz ve snaze vyhnout se návštěvnickým poplatkům v oblastech placeného stání.

Regulovány budou od pondělí 19. září vnitrobloky v Klatovské, Skácelově, Tererově, Trýbově a na Bakalově nábřeží. Co to znamená pro řidiče? Budou si muset vyřídit oprávnění k vjezdu na rok nebo na konkrétní období, třeba na dobu stěhování nebo zásobování. Samotné oprávnění je bezplatné, řidiči ale musejí uhradit manipulační poplatek 200 korun za každé auto. Zásobování má vjezd a stání umožněno vždy v době od 6 do 12 hodin, v jiné časy je zakázané.

Ve vnitroblocích nebudou vyznačena parkovací stání modrou čárou, kterou lidé znají z rezidentního parkování, protože oprávnění je pouze vjezdové. Na dodržování pravidel budou dohlížet strážníci. Držitelé oprávnění k vjezdu se musejí řídit platnými předpisy a pravidly. Neměli by tedy například parkovat na trávníku nebo chodníku.

Vyřízení vjezdového oprávnění je dobrovolné. Pokud někdo do vnitrobloku nepotřebuje vjíždět, nemusí si ho vyřizovat. Ti ostatní mohou využít své osobní stránky uživatele nebo zajít na pracoviště na Zvonařce 5. Veškeré informace jsou dostupné na webu http://www.parkovanivbrne.cz/.

Město k regulaci přistoupilo po četných žádostech obyvatel lokalit, kde jsou zavedeny oblasti placeného stání. Ve vnitroblocích není zavedení rezidentního parkování možné, jelikož zpravidla nejde o místní komunikace nebo zde lze místa jen velmi problematicky zlegalizovat. Vnitrobloky tak začali mnohdy využívat řidiči, kteří zde nebydlí, aby se vyhnuli platbě za rezidentní parkování. Naopak ti, kteří tady bydlí, pak měli zhoršenou možnost ve vnitrobloku zaparkovat a potýkali se s potížemi při stěhování, zásobování nebo potřebě rychlého naložení či vyložení věcí.

Zdroj a foto: MMB