//Očkovací centra v JMK hlásí ještě pár volných míst pro registrované

Očkovací centra v JMK hlásí ještě pár volných míst pro registrované

Očkovací centra v JMK hlásí ještě pár volných míst pro registrované, přednost mají senioři podle věku, důležitá je doručená SMS. Všichni, kteří se na koordinaci a plánování očkování podílejí si uvědomují technickou zátěž, která je kladena na seniory. Prosíme proto o pomoc rodinné příslušníky, aby svým starým rodičům a prarodičům pomohli dokončit registraci. Jedině tak se mohou dostat ke svému termínu.

V pátek bylo v Jihomoravském kraji otevřeno téměř sedm tisíc nových termínů, společně s nimi bylo rozesláno přes deset tisíc SMSek s výzvou, že si lidé mohou zarezervovat svůj termín k očkování. Asi polovina senirů na výzvu zareagovala a ví, kdy mohou na očkování přijít. V sobotu večer ale bylo v deseti krajských očkovacích místech stále 2400 volných termínů čekajících, až si je vyzvaní lidé rezervují. Po víkendové výzvě se další termíny zaplnily, ale v pondělí jich stále 860 zbývá.

Lidé, kteří byli pomocí sms vyzvaní k rezervaci, ale neprovedli ji, se nyní automaticky vrátí do fronty. Očkovací místa volné kapacity otevřou a nabídnou dalším zájemcům ve frontě tak, aby se celá kapacita zaplnila. Lidé stojí frontu ve svém preferovaném očkovacím místě. Volné termíny z jiného očkovacího místa jim systém nenabízí. Fronta je v očkovacích místech různě dlouhá, protože v době zprovoznění registračního systému, kdy se všichni registrovali, některá očkovací místa teprve vznikala.

Preferované očkovací místo lze kdykoli změnit nově provedenou registrací. Rezervovat volný termín v očkovacím místě je možné pouze pro ty, kteří v něm mají registraci a dostali se na řadu. Kdo je na řadě, obdrží ze systému SMS s výzvou pro rezervaci termínu, vyplní číslo pojištěnce a kód PIN 2 z obdržené SMS a pokračujte na rezervační stránku, kde si vybere vhodný termín.

SMS s výzvou k rezervaci termínu je vždy doručena těm, kteří mají přednost dle věku. První pomyslná “závora” se otevírá pro 150% lidí, kteří jsou první ve frontě na konkrétní očkovací centrum. Názorně jde o 150 oslovených na každých 100 volných termínů. Pokud ale nedojde k naplnění, tak jako nyní, pak systém osloví další v pořadí. Vakcíny rozhodně ladem nikde ležet nebudou. „Pokud si upozornění lidé nevšimnou a rezervaci neprovedou, nemusí se obávat. Systém je zařadí zpátky na přední místa ve frontě a budou mít šanci příště. Tuto šanci každý dostane celkem třikrát. Pokud však někdo neprovede rezervaci ani na třetí pokus, systém vyhodnotí, že o očkování už nemá zájem a vyřadí jej z fronty a registrace. I po vyřazení se však lze registrovat znovu,“ doplňuje Homola. Nezanedbatelná část seniorů vyčkává až na možnost očkování u svého praktického lékaře v březnu.

Co se týká například zdravotníků v nestátních organizacích, kteří jsou také v prioritní skupině 1A a mají provedenou registraci, dostávají výzvu k výběru termínu očkování až po aktuálně přednostní skupině seniorů 80+. Rychleji by se tak mohli tito zdravotníci dočkat vakcinace v centrech s krátkou frontou, kde bude skupina 80+ již brzo naočkována, jako například v Tišnově nebo Boskovicích.

Zdroj a foto: FN Brno