//Nové a nadějné možnosti léčby onkologicky nemocných dětí jsou mnohdy až za hranicemi republiky, i tak se k nim mohou dostat

Nové a nadějné možnosti léčby onkologicky nemocných dětí jsou mnohdy až za hranicemi republiky, i tak se k nim mohou dostat

Na úspěšnost a hlavně celou řadu možností onkologické léčby u dětí chtějí upozornit Dny dětské onkologie, které byly ve středu 28. července oficiálně zahájeny na zbrusu novém dětském hřišti v nemocnici, kam ročně směřuje až 150 nemocných dětí s nádorovým onemocněním. Kromě běžných léčivých postupů se v Dětské nemocnici Fakultní nemocnice Brno často, ve spojitosti s touto zákeřnou chorobou, skloňuje možnost personalizované léčby, kdy se využívá nových poznatků v oblasti biologie nádorů a zavádění nových léků.

Dětská onkologie při Fakultní nemocnici Brno pozoruje maximální obrat výsledků, které přináší léčba dětí s nádory. „Moje generace měla štěstí, že jsme byli u obrovského zlepšení výsledků léčby nádorových onemocnění u dětí. Před 30 a více lety přežívalo kolem 15% dětí se zhoubnými nádory, dnes vracíme do života 85% a více takhle nemocných dětí. Nicméně ta léčba není pro celou řadu dětí bez komplikací a to je motor a motivace proč musíme jít dál a proč se musíme věnovat onkologickým dětem i dnes a starat se o ně v podstatě doživotně,“ říká ředitel FN Brno, přednosta Kliniky dětské onkologie prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., který doplňuje, že právě proto odborníci hledají nejen léčbu pro zbylých 15% dětí tak aby přežily, ale zároveň hledají léčbu na snížení toxicity pro ty, které přežijí, tak aby jejich celoživotní postižení nemuselo být tak rozsáhlé.

Mezinárodní Den dětské onkologie připadá sice na 15. února, ale s ohledem na epidemii koronaviru organizátoři termín této akce přesunuli. „Projekt je zaměřený tak, aby se problematika dětské onkologie šířila i mezi veřejnost, abychom informovali o tom, že je léčba úspěšná, že jsou záležitosti, o kterých je potřeba mluvit, a že existuje i nějaká prevence,“ připomíná důležitost ředitelka Nadačního fondu Krtek Mgr. Eva Kroupová. V následujících týdnech budou v Brně dobrovolníci nabízet k prodeji zlaté stužky, což je symbol Dnů dětské onkologie. Výtěžek sbírky pak bude směřovat na podporu onkologicky nemocných dětí, na personalizovanou léčbu.

Klinika dětské onkologie a nadační fond Krtek patří již více jak 21 let k sobě. Hlavním cílem nadace je udržet vysokou kvalitu komplexní onkologické péče, pomoc rodinám a dětem, jak v oblasti finanční, tak i sociální. Pomáhá ve výzkumu, s vybavením nemocnice, v neposlední řadě zajišťuje i ubytovnu pro rodiče. „My už si neumíme představit dětskou onkologii bez Krtka. Nadaci moc děkujeme a doufáme, že s námi dlouho vydrží a bude mít spoustu zajímavých projektů a sponzorů, kteří mu budou i nadále pomáhat,“ zdůraznila důležitost propojení nadace a Kliniky dětské onkologie její vrchní sestra Mgr. Martina Petlachová.

Odborníci ve Fakultní nemocnici Brno jsou pro mnoho onkologicky nemocných dětí anděly, kteří jim dokázali hlavně díky svému přístupu pomoci. „Dá se říct, že u většiny pacientů víme, jakou máme dát léčbu a většinou také na nemoc funguje velmi dobře. Pak je ale skupina pacientů, kde musíme hledat v jejich onemocnění něco zvláštního, co tam není napsáno, něco, co nám pomůže zaměřit léčbu a co nám dokáže zvrátit léčbu k lepšímu,“ poukazuje na další možnosti onkologické léčby primář Kliniky dětské onkologie MUDr. Peter Múdry, Ph.D. Právě možnost personalizované léčby se v posledních letech odborníkům FN Brno daří, a to díky rozsáhlé práci, kterou mohou nazvat jako personalizovaná medicína. V nádorech pacientů nebo u nich samotných mohou společně s molekulárními biology hledat znaky, na které pak dokážou zacílit a léčebně je ovlivnit.

Zdroj a foto: FN Brno