//Městské části by se mohly dočkat kompenzace za prominutí jednoho z místních poplatků

Městské části by se mohly dočkat kompenzace za prominutí jednoho z místních poplatků

Podpořit městské části s tzv. neinvestičním transferem doporučili brněnští radní zastupitelstvu ke schválení. Pokud návrh odsouhlasí i zastupitelé, získají jednotlivé části z městského rozpočtu kompenzaci za odpuštění poplatku za užívání veřejného prostranství v souvislosti s umístěním restaurační zahrádky, občerstvením před provozovnou nebo předsunutých prodejních míst. O finanční prostředky z tohoto místního poplatku letos městské části kvůli prominutí přišly.

„V květnu zastupitelstvo požádalo městské části o vydání rozhodnutí z moci úřední, jímž by se prominula část místního poplatku, která se týká užívání veřejného prostranství v souvislosti s umístěním restauračních předzahrádek, občerstvení před provozovnou a předsunutých prodejních míst. Osvobození platí pro letošní rok. Kvůli tomu se městským částem snížily příjmy, což bychom jim nyní rádi kompenzovali z rozpočtu města,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Navržená kompenzace ve výši 7 455 000 korun vychází z podkladů, jež magistrát získal od jednotlivých městských částí, a odpovídá částce, kterou by příslušná městská část obdržela od uživatelů veřejného prostranství, pokud by poplatek nebyl prominut. O vyplacení uvedené části z volných zdrojů města z minulých let nyní bude rozhodovat zastupitelstvo.

Zdroj: MMB
Ilustrační foto: BRNO today