//Město zakoupí hasičům nový dopravní automobil

Město zakoupí hasičům nový dopravní automobil

Dopravní automobil značky Peugeot Boxer Minibus bude využíván k přepravě hasičů a také technických a věcných prostředků, které nejsou umístěny v hasičských vozidlech, na místo zásahu.

Brněnští radní dnes vybrali dodavatele nového dopravního automobilu s příslušenstvím pro hasiče. „Ten dodá firma MKZ, spol. s r. o., jejíž nabídková cena 1 375 503,80 korun včetně DPH byla mezi nabídkami účastníků výběrového řízení nejnižší. Automobil s celkovou hmotností do 3 500 kg je určen pro městský provoz a bude k dispozici nejpozději do poloviny prosince letošního roku,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nákup je realizován v souladu s Koncepcí podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně, schválenou Zastupitelstvem města Brna v říjnu 2016 a aktualizovanou v listopadu 2019.

Zdroj: MMB
Ilustrační foto: BRNO today