//Město bude spolupracovat s investorem, který plánuje postavit bytové domy i parkovací stání v Židenicích a na Vinohradech

Město bude spolupracovat s investorem, který plánuje postavit bytové domy i parkovací stání v Židenicích a na Vinohradech

Akciová společnost Semira plánuje stavbu rozsáhlého obytného souboru v lokalitě mezi ulicemi Líšeňská, Šedova, Věstonická a Viniční. Ve dvou etapách by zde mělo postupně vzniknout 300 bytových jednotek a 388 odstavných parkovacích stání. Radní doporučili zastupitelstvu schválit smlouvu o spolupráci. Na jejím základě bude například vybudovaná veřejná dopravní a technická infrastruktura po kolaudaci převedena do vlastnictví města, které od investora získá také investiční příspěvek 12,7 milionu korun na posílení zásobování vodou v oblasti Viniční–Šedova.

„Předmětem smlouvy mezi investorem a městem je stavba s názvem Obytný soubor Šedova – 1. etapa. Stavební záměr zahrnuje stavbu bytového domu AB, který bude mít 2 nadzemní podlaží pro 221 parkovacích stání, 6 nadzemních podlaží v části B a 15 nadzemních podlaží v části A. Celkem zde vznikne 179 bytových jednotek, 14 ateliérů a 1 komerční prostor. Další bytový objekt C nabídne 53 bytových jednotek a 31 parkovacích stání, bytový dům D pak 68 bytových jednotek a 85 parkovacích stání. Na venkovních zpevněných plochách při ulici Šedova je navrženo 52 stání. Vybudovaná veřejná dopravní a technická infrastruktura přejde po kolaudaci do vlastnictví města, které zajistí další údržbu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V souladu se zásadami pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury zaplatí investor příspěvek ve výši 12,7 milionu korun. „Ten použijeme na výstavbu zásobovacího vodovodního řadu v popsané oblasti,“ doplnila Markéta Vaňková. Předpokládaný termín zahájení výstavby je podle investora rok 2023. Podle smluvních ujednání musí být vše hotové do konce roku 2029.

Zdroj: MMB
Ilustrační foto: BRNO today