//Město Brno podpoří ekologické projekty, vzdělávání i osvětu

Město Brno podpoří ekologické projekty, vzdělávání i osvětu

Rada města Brna souhlasila s poskytnutím 2 180 000 korun na podporu 57 ekologických projektů a dalších 2 100 000 korun na ekologickou výchovu a osvětu.

„Letos město Brno podpoří jak projekty, které mají za cíl vzdělávat děti v oblasti ochrany přírody, tak i volnočasové aktivity určené široké veřejnosti. Jednou takovou akcí bude připravovaný festival Překročme řeku, který zdarma nabídne výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity na nábřeží řeky Svitavy. Na několika místech proběhnou workshopy zaměřené na ekologickou výchovu, poznávání nábřeží, fauny, flory, hospodaření s vodou nebo tematicky zaměřené divadelní představení, koncerty, výstavy a další aktivity,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Nejvyšší individuální neinvestiční dotace pro oblast životního prostředí poputují do Nadace Partnerství a školskému zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka. „Nadace Partnerství obdrží 1 200 000 Kč na udržení provozu Otevřené zahrady, která slouží lidem jako místo pro odpočinek i aktivní trávení volného času, a dalších 550 000 Kč na spolufinancování environmentálních programů. Lipka získá 150 000 Kč na pořádání každoroční akce Den Země na Kraví hoře a 200 000 Kč na realizaci přírodovědných zájmových kroužků, táborů či výukových programů,“ dodal Petr Hladík.

Poskytnutí příspěvku musí ještě schválit březnové zastupitelstvo.

Zdroj: MMB
Foto: Nina Ivanová