//Masarykův onkologický ústav si připomíná 85 let od svého založení

Masarykův onkologický ústav si připomíná 85 let od svého založení

Při příležitosti 85 let od založení Masarykova onkologického ústavu (1935 – 2020) se ve čtvrtek 9. ledna 2020 uskutečnila prezentace rozvoje ústavu spojená s tiskovou konferencí, které se zúčastnili prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., – ředitel MOU, ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, děkan LF MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D, ředitel FN Brno prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., a ředitel FN u sv. Anny Ing. Vlastimil Vajdák. Úvodní prezentaci zahájil bývalý ředitel MOU prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Všichni hosté se shodli na dobré spolupráci napříč těmito zdravotnickými ústavy a nemocnicemi. „Jsem rád, že jsem mohl být u startu tehdy začínající dětské onkologie a doufám, že tato dobrá spolupráce bude mezi specializovanými onkologickými pracovišti v Brně i nadále pokračovat,“ řekl v rámci svého úvodního slova ředitel FN Brno prof. Jaroslav Štěrba.

Ústav původně pojmenovaný Masarykova léčebna „Dům útěchy“ byl slavnostně otevřen 13. ledna 1935. O jeho vznik se kromě Lucie a Jaroslava Bakešových významně zasloužil i tehdejší prezident T. G. Masaryk, a proto také ústav nese jeho jméno.

MOÚ je jediný onkologický ústav v České republice a současně je i významným onkologickým centrem v rámci Organizace evropských onkologických ústavů (Organisation of European Cancer Institutes) a Evropské referenční sítě pro léčbu vzácných solidních nádorů u dospělých (EURACAN). MOÚ je nositelem několika mezinárodních certifikací kvality specifických pouze pro onkologii, které zaručují pacientům léčených v MOÚ stejnou úroveň péče, jako na nejlepších onkologických pracovištích západní Evropy.

Ústav se soustavně rozvíjí. Z původních dvou budov se rozrostl do komplexu o celkové rozloze přesahující 16 000 m2. Dnes jsou v MOÚ soustředěny veškeré medicínské obory potřebné pro zajištění komplexní péče v oblasti onkologické prevence, diagnostiky a léčby, se zaměřením na solidní nádory u dospělých.

Zdroj a foto: FN Brno