Loading

FN Brno opravila část budovy R v Dětské…

Fakultní nemocnice Brno pokračuje v rekonstrukcích svých budov. V současné době opravila v Dětské nemocnici první a třetí nadzemní podlaží budovy R, která se nachází přes ulici Černopolní a jsou v ní mj. ambulance Kliniky dětských infekčních nemocí (opravené v roce 2016). Jednalo se o celkovou investici ve výši 23,7 mil. Kč (v tom dotace MZ ČR 13,3 mil. Kč). Cílem oprav byla rekonstrukce zastaralých prostor a zároveň přestěhování provozu ze stávajícího objektu H, kde by měl v blízké budoucnosti vyrůst nový parkovací dům. Zhotovitelem prací byla fi Přemysl Veselý, s.r.o.. Read More

Domov pro seniory Holásecká slaví úspěch, získává unikátní…

Domov pro seniory Holásecká bude nově vzdělávat zdravotní bratry a sestry, kteří zde budou vykonávat praxi. Jako první zařízení sociálních služeb v republice získal domov akreditaci od Ministerstva zdravotnictví na vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Příspěvková organizace města Brna Domov pro seniory Holásecká tím úspěšně zvyšuje kvalitu péče a poskytovaných služeb. Read More

Rozhlednu Holednou postaví Lesy města Brna. Od města…

Bronzový projekt z prvního ročníku Dáme na vás, rozhledna Holedná, je o krok blíže realizaci. Z participativního rozpočtu byla nakonec uhrazena jen projektová dokumentace. Bližší průzkum totiž ukázal, že původní návrh rozhledny je potřeba změnit tak, aby z ní byl dobrý výhled a mohla sloužit svému účelu. Samotnou realizaci se vedení města rozhodlo zafinancovat z jiných zdrojů. Read More

Loading

Loading

Staré vojenské prostory u brněnského letiště dostanou nový…

Po investicích do bezpečnosti a vylepšení infrastruktury letištního provozu přichází skupina Accolade, majitel LETIŠTĚ BRNO a.s., s další klíčovou investicí do modernizace letištního přepravního komplexu. Do Brna přichází společnost DHL Express, která si pronajala halu o velikosti 3 700 m2 pro svoji leteckou přepravní zónu. Výstavbu, která by měla být dokončena v prvním čtvrtletí 2020, provede Panattoni. Read More

Vítáme tu vodicí psy. Vyzvedněte si nálepku na…

Málokdo ví, že umožnit vstup do provozovny vodicím a asistenčním psům je povinnost, kterou ukládá zákon. Málokdo si taky dovede představit, jaké je se pohybovat a orientovat v prostoru odkázaný na pomoc vodicího psa. Nálepka na dveřích objektu usnadňuje nevidomým vstup a pomáhá předcházet nedorozuměním. Nálepka je k dispozici zdarma na Magistrátu města Brna. Read More