Loading

Úrazová nemocnice v Brně projde modernizací

Rada města Brna odsouhlasila zpracování investičního záměru na vybudování nového pavilonu Úrazové nemocnice. Ten by měl být vybudován na místě stávajícího parkoviště a jeho součástí budou nové operační sály, centrální sterilizace, heliport a rovněž nové větší parkoviště. Read More

Loading

Ve FN Brno se v roce 2017 narodilo…

V roce 2017 bylo ve Fakultní nemocnici Brno na Gynekologicko-porodnické klinice odvedeno 6 199 porodů a narodilo se 6 285 dětí. Ve srovnání s rokem 2016 se jedná o nárůst o 144 porodů a 103 novorozenců, což je nejvíce narozených dětí za posledních 6 let. Read More

Loading