//Kampaň Připrav Brno vyzývá k šetrnému chování

Kampaň Připrav Brno vyzývá k šetrnému chování

Město Brno přichází s novou výzvou a kampaní Připrav Brno. Ta je určena široké veřejnosti, firmám i institucím. Její cíl je informovat co nejvíce lidí o tom, jak se lépe připravit na měnící se klima. Zároveň na všechny apeluje, aby svým chováním přispěli ke zlepšení životního prostředí.

„V roce 2017 se město připojilo k Paktu starostů a primátorů a zavázalo se ke snižování emisí skleníkových plynů. Toho chce docílit pomocí různých opatření, která budou postupně město připravovat na vyšší teploty a suché počasí. K této snaze chceme motivovat i firmy a občany, a to pomocí dlouhodobé kampaně. Díky ní se může každý inspirovat doporučeními vedoucími k omezení produkce CO₂, společnosti se například mohou k iniciativě oficiálně přidat podepsáním memoranda,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Od července město Brno spouští nový web https://priprav.brno.cz, na kterém lidé najdou například informace a rady, jakým způsobem mohou přispět ke snižování emisí, jak šetřit vodou nebo energií. Novou kampaní chceme apelovat i na terciární sektor, který v této oblasti hraje významnou roli. Každý se může k naší výzvě přidat pod hashtagem #PripravBrno a sdílet s ostatními fotky, příspěvky nebo podněty s tématikou ekologického a šetrného jednání,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík, který má na starost oblast životního prostředí. 

Nový web Připrav Brno obsahuje sekce pro občany a pro firmy. Město zde informuje občany o možnostech, jak se do výzvy zapojit. Na stránkách je například zveřejněná i tzv. mapa osvitu. Ta uživateli řekne, zda je jeho střecha vhodná pro instalaci fotovoltaiky. Stránky návštěvníky odkáží na web ekodotace.brno.cz, kde se dozvědí více o dotačních programech na realizaci zelených střech, chytání dešťové vody, ozelenění vnitrobloků nebo na podporu ekologických naučných projektů. 

„Firmy se na webu například dozví, že se mohou stát partnery města ve snižování emisí. Uzavřením Memoranda o snižování emisí vyjádří svou vůli používat šetrné způsoby dopravy, snižovat energetickou náročnost budov nebo využívat obnovitelné zdroje energie,“podotkl Petr Hladík

Pod záložkou O nás si zájemci přečtou informace o zajímavých projektech realizovaných městem Brnem nebo jeho akciovými společnostmi. S postupem času se bude web aktualizovat a doplňovat. 

Kampaň bude probíhat kontinuálně 10 let, tedy do roku 2030. K tomuto datu se město zavázalo snížit emise CO₂ o 40 %. Počítá se s využitím sociálních sítí, billboardů, reklamy v tramvajích, city lightů v ulicích nebo videí v různých institucích.

Zdroj: MMB

Foto: David Král