//Inspirace z Dánska pomůže v rozvoji inovací. Brno získá výstupy z projektu

Inspirace z Dánska pomůže v rozvoji inovací. Brno získá výstupy z projektu

Další z projektů, z něhož město Brno získá výstupy, se bude zabývat vytvořením uceleného nástroje, který organizacím pomůže identifikovat a zlepšit měkké faktory a tím umožní rozvoj inovací. Inspirací je podobný projekt z Dánska.

Statutární město Brno bylo osloveno s nabídkou možnosti získat výstupy projektu TAČR TL05000578. Navrhuje jej Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a projektoví partneři – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Gov Lab, s.r.o., a Behavio Labs, s.r.o. 

„Cílem projektu je skrze rozvoj institucionální kultury podpořit statutární města v České republice v rozvoji vlastního inovačního potenciálu. Projekt je inspirovaný dánským inovačním barometrem, který předkladatelé projektu chtějí převést do kontextu prostředí české samosprávy,“ popsal náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný

Ve spolupráci s městy bude vytvořen ucelený nástroj, který organizacím pomůže identifikovat a zlepšit měkké faktory, jež umožňují rozvoj inovací. Pomocí participativního designu bude se zaměstnanci těchto organizací vytvořen praktický manuál, sebehodnoticí dotazník a audiovizuální diseminační výstup. Projekt se zaměří na tři úrovně: jednotlivec, pracovní tým a organizace jako celek.

Pracovníci Magistrátu města Brna se budou moci v roli respondentů zapojit do kvalitativního i kvantitativního výzkumu a navrhovaných workshopů. Výsledky projektu budou k dispozici všem zapojeným subjektům.

Město nebude mít se zapojením žádné finanční náklady. O projekt se u Technologické agentury České republiky bude žádat během tohoto týdne, o jeho realizaci se rozhodne na začátku roku 2021.

Zdroj: MMB

Ilustrační foto: Žena za zrcadlem