//Dopravní výchova na brněnských školách akcentuje teorii i praxi

Dopravní výchova na brněnských školách akcentuje teorii i praxi

Brněnské základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií budou pokračovat v dopravní výchově, a to v praktické, teoretické a také ve speciálních akcích připravených na prohloubení znalostí. Radní vybrali dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu a schválili smlouvu o poskytování služeb mezi statutárním městem Brnem a Centrem dopravního výzkumu.

Dopravní výchovu na školách podporuje Brno dlouhodobě, jelikož si uvědomuje její důležitost. „Děti a mladiství jsou jako chodci nebo cyklisté právoplatnými účastníky dopravního provozu, proto musíme dbát na jejich bezpečnost. Základem je vzdělání, které získají v praktické i teoretické formě v hodinách dopravní výchovy a prověřit si je mohou na pravidelném Evropském týdnu mobility již tuto sobotu na Dopravním hřišti na Riviéře,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Výuka se bude konat jak ve školách a jejich okolí, kde budou žáci s učitelem a lektory na vlastní kůži nacvičovat možná dopravní úskalí v blízkosti školní budovy, tak i na dopravních hřištích. Tam si žáci vyzkouší, jak se chovat v simulovaném prostředí silničního provozu. „Bezpečné a ohleduplné chování v silničním provozu z pohledu všech jeho účastníků – chodců, řidičů a cyklistů – je hlavním smyslem tohoto projektu. Žáci a studenti brněnských škol si díky nácvikům zautomatizují chování v silničním provozu. Vítězem veřejné zakázky se stalo Centrum dopravního výzkumu,“ doplnil první náměstek primátorky Petr Hladík. Centrum dopravního výzkumu začne s vyučováním dopravní výchovy od začátku roku 2022.

Zdroj: MMB
Ilustrační foto: Dopravní hřiště Riviéra