//Do konce měsíce má začít obnova přes 100 let staré kanalizace a vodovodu na Mendlově náměstí

Do konce měsíce má začít obnova přes 100 let staré kanalizace a vodovodu na Mendlově náměstí

Ještě do konce měsíce vstoupí probíhající rekonstrukce Mendlova náměstí do další významné fáze, kterou je obnova vodovodu a kanalizace. Zhotovitele, který nabídl nejnižší cenu, a to 118 283 745 korun bez DPH, vybrala Rada města Brna.

„Vybudování nové kanalizace a vodovodu na Mendlově náměstí považuje město kvůli jejich špatnému technickému stavu za naprosto nezbytné. Vždyť nejstarší část vodovodu v tomto místě pochází z roku 1899 a nejstarší úsek kanalizace z roku 1914. Předpokládáme, že práce začnou ještě v říjnu a potrvají do konce příštího léta,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a doplnila: „Velmi mne těší, že oproti hodnotě zakázky uvedené v zadávací dokumentaci Brno ušetří 8 395 050 korun.“

K účasti na sektorové veřejné zakázce bylo vyzváno 7 stavebních společností, 5 z nich podalo nabídky. Základním hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Tu předložila firma IMOS Brno, a. s., a činí 118 283 745 korun bez DPH. Součástí zakázky je kromě samotné obnovy také například zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, dopravního značení po dobu stavby, vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, vydání rozhodnutí o povolení kácet dřeviny nebo zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Po dokončení prací na kanalizaci a vodovodu budou zapraveny povrchy nad zrekonstruovanými inženýrskými sítěmi.

„S ohledem na co nejkratší omezení všech druhů dopravy bude obnova kanalizace a vodovodu koordinována s dalšími stavebními akcemi. Navazuje tak na výměnu parovodů za horkovody Tepláren Brno a současně bude nutný souběh s opravou plynovodu a rovněž s pokládkou telekomunikačních kabelů v této lokalitě. Optimalizací koordinace dopravně-technického řešení se důkladně zabývaly společnosti PK Ossendorf a Aquatis, které jsou také projekčními autory jednotlivých stavebních objektů dopravní a technické infrastruktury,“ dodal radní pro oblast investic David Grund.

„Současné úpravy Mendlova náměstí mají být dokončeny u příležitosti 200 let od narození Gregora Johanna Mendela. Dočkáme se tak plnohodnotného veřejného prostoru se stromy a bezbariérovými zastávkami, který by navíc měla doplnit nová Mendelova socha,“ řekl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Zdroj: MMB
Ilustrační foto: BRNO today