//Do Dětské nemocnice FN Brno nyní přijde až trojnásobek dětí s respiračním onemocněním, než minulý rok

Do Dětské nemocnice FN Brno nyní přijde až trojnásobek dětí s respiračním onemocněním, než minulý rok

Kašel, rýma, bolest v krku nebo uchu, s těmito problémy se teď potýká většina dětských lékařů. Respirační infekty letos útočí ale mnohem dřív a u většího počtu dětí než minulý rok. Jedním z možných důvodů je epidemie koronaviru a s ní související lockdown, který nás podobných virových nákaz dočasně “zbavil”, tím se ale dětem nevytvořila dostatečná slizniční imunita.

Akutní respirační infekty se vyskytují v průběhu celého roku, běžně se v populaci zvyšuje jejich počet sezónně, nejvíce jich je na jaře a na podzim. Dříve trvalo několik týdnů po nástupu dětí do školy, než se respirační problémy ve společnosti projevily a kulminovaly v druhé polovině října. Letošní podzim je ale jiný hned z mnoha důvodů, jasně to dokládají i čísla. Zatímco v loňském roce přišlo během zářijového víkendu na dětskou pohotovost s podobnými problémy kolem stovky dětí, nyní hlásí jeden takový víkend až trojnásobek. „Děti se v posledním roce potkávaly poměrně málo, tedy obecně byl pokles komunitních infekcí, tedy těch, které si děti předávají mezi sebou v rámci školy, kroužků a vzájemného potkávání se. Dopadem je snížená imunita v dětské populaci, zejména pokles funkce slizniční imunity, která brání průniku mikroorganismů přes slizniční bariéru dýchacích cest a zažívacího traktu,“ uvádí zástupce zdravotnického náměstka pro LPP DN FN Brno prim. MUDr. Petr Dominik.

Na dětskou pohotovost FN Brno se dostavuje větší počet dětí s akutní respirační infekcí, a to už v polovině září, souvislost je i s aktuálním charakterem počasí. Naproti tomu je zřejmý mírný propad malých pacientů na chirurgické ambulanci. Děti s nástupem do škol omezily venkovní aktivity, přibylo ale komunitních kontaktů, kde je prostor pro šíření virů, které stojí za akutními respiračními infekty. Během měsíce září tohoto roku se také zdvojnásobil počet pacientů otorhinolaryngologie. “Je to další spojitost s aktuálními infekcemi. Zatímco na chirurgii je oproti létu patrný úbytek pacientů, na ORL je nárůst problémů s horními i dolními dýchacími cestami, nebo bolestí uší. Jde o podobné spektrum vyvolavatelů ať už bakteriálních nebo virových infektů,“ doplňuje primář.

Se zvyšujícím počtem dětí, které jsou ošetřeny během Lékařské služby první pomoci, platí, že jich také více skončí k jednodenní nebo vícedenní hospitalizaci v nemocnici. „Bohužel tato situace má nepříznivý dopad na děti, které mají vrozený nebo získaný defekt imunity, nebo jsou jinak chronicky nemocné nebo jsou umístěné v léčebnách dlouhodobě nemocných a u nich jsou tyto infekce nepříjemné v tom, že trvají relativně dlouho a z dlouhodobého hlediska obsazují intenzivní lůžka v nemocnici,“ říká Dominik. Vývoj aktuální situace je těžko předvídatelný stejně jako vývoj počasí. Respirační onemocnění ale často končí až s příchodem chladného počasí, kdy je celá řada vyvolavatelů méně agresivní.

Zdroj: FN Brno
Ilustrační foto: BRNO today