//Dáme na vás realizuje projekty navržené obyvateli Brna

Dáme na vás realizuje projekty navržené obyvateli Brna

Už jen do konce listopadu mohou občané Brna v celoměstském hlasování rozhodnout, jaké projektyměsto zrealizuje. Participativní rozpočet funguje již pátým rokem a za dobu jeho fungování bylo dokončeno 21 projektů. A jaké projekty byly zrealizovány z Dáme na vás tento rok?

Mezi nejnovější patří projekt s názvem Děti patří na hřiště, v rámci kterého bylo vybudováno nové dětské hřiště s dřevěnými prvky, místo na workout a byla prodloužena a rozšířena dráha pro BMX kola. „Je to možnost naučit děti od útlého věku chodit ven sportovat a bavit se s kamarády,” uvádí pan Jaroslav Kovařík, navrhovatel projektu.

Od září je v provozu Dětské hřiště s kavárnou v areálu Bzzzukot v Židenicích. Cílem navrhovatele Radka Hlaváčka bylo vytvoření místa, které by obsahovalo nejen hrací prvky pro děti, ale také místa pro společné setkávání rodin, což se bezpochyby podařilo.

Za zmínku určitě stojí i Industriální naučná stezka u řeky Svitavy, kde se návštěvníci stezky mohou na 11 panelech umístěných podél řeky seznámit s brněnskou průmyslovou historií. „Naučná stezka může napomoci k oživení Svitavského nábřeží a obeznámí návštěvníky s bohatou historií posvitavské výrobní zóny,” zdůvodňuje přínos projektu navrhovatelka Olga Strublová.

V létě proběhly první kulturní produkce v nově oživeném přírodním amfiteátru v Čertově rokli, kde Jana Sedláčková Krištoforyová navrhla vybudovat schody do hlediště, které usnadní pohyb diváků, doplnit osvětlení prostoru vstupu, jeviště a hlediště, které jsou důležité pro bezpečný pohyb diváků za tmy, a vznik dřevěných ploch k sezení.

Celkové rekonstrukce se dočkala i Knihovna – pulzující křižovatka Starého Brna, kterou provozují v rámci studentské praxe studenti z Katedry informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Dalšími letos dokončenými projekty jsou Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích a Kluziště Medlánky.

Zapojte se i vy do hlasování a rozhodněte, které z 67 finálových projektů má město Brno zrealizovat. Hlasovat může na webu Dáme na vás každý občan, který má v Brně trvalé bydliště a je starší 18 let. Další možností je hlasování s full účtem na BrnoiD.

Využijte i vy možnost rozhodnout o svém okolí a hlasujte pro vámi vybrané projekty.

Dáme na vás

Zdroj a foto: Dáme na vás