//Buněčná terapie vrací zrak po úrazech oka poleptáním či popálením

Buněčná terapie vrací zrak po úrazech oka poleptáním či popálením

Vysoce inovativní léčebná metoda, která dokáže vrátit zrak po závažných poraněních, bude pacientům k dispozici v Brně. První takové léčebné centrum v ČR a střední Evropě otevírá Fakultní nemocnice Brno ve spolupráci se společnostmi Holostem Terapie Avanzate/Medasol. Pacientům po úrazu očí poleptáním nebo popálením se tak nově nabízí vysoce inovativní léčebná metoda, která jim může navrátit zrak. Centrum získalo licenci pro léčbu buněčnou terapií přípravkem Holoclar®. První pacienti podstoupí úvodní část léčby v květnu 2021, konečné výsledky však bude možné hodnotit koncem roku.

Po traumatickém popálení či poleptání očí dochází často k poškození oční rohovky, která se stává neprůhlednou a pacient ztrácí zrak. V důsledku nedostatku vlastních kmenových buněk zapříčiněným poraněním povrchu rohovky není regenerace možná. Tyto stavy se dříve řešily transplantací rohovky, ovšem prognóza byla často nejistá. Nyní mají pacienti po traumatu šanci opět vidět za předpokladu, že jizevnatě přestavená rohovka si zachovala dostatečnou tloušťku, pak je možné aplikovat terapii přípravkem Holoclar. Léčba buněčnou terapií by měla být hrazena zdravotním pojištěním a je dostupná pro pacienty v rámci celé České republiky.

„Oční oddělení a oční kliniky v rámci ČR mohou odeslat na Oční kliniku FN Brno své pacienty ke zvážení léčby Holoclarem. Poněvadž jde o unikátní léčbu a naše pracoviště bude jediným léčebným centrem v ČR, chtěli jsme vstřícně umožnit, aby se chirurgové ze dvou pražských pracovišť, kteří se intenzivně a dlouhodobě věnují pacientům s chorobami rohovky, mohli přímo operačně zapojit do léčby svých pacientů a mohli si je sami odoperovat na operačních sálech Oční kliniky FN Brno, což se i podařilo“, uvádí přednosta Oční kliniky FN Brno doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

Holoclar je moderní terapie založená na autologních kmenových buňkách, jedná se o autotransplantát oční rohovky se schopností obnovit zrak pacientů s těžkým poškozením po traumatech popálením či poleptáním. Laboratorně vyrobená membrána vzniká kultivací vlastních limbálních kmenových buněk pacienta. Tyto buňky se získávají z limbu rohovky při lokální anestézii a dále se množí v laboratorních podmínkách cca 50 dní. Takto získaná „nová rohovka“ se poté již v plné anestezii pacientovi implantuje zpět do oka. Cílem léčby přípravkem Holoclar je obnovení transparentnosti, tedy průhlednost rohovky s trvalým výsledkem.

„Otevřením centra je pro pacienty Oční kliniky Fakultní nemocnice Brno důležitým milníkem, jelikož jim je umožněn přístup k inovativní léčbě buněčnou terapií, která řeší jejich problémy. Pro naši společnost se také jedná o významný krok expanze, která rozšiřuje přístup k léčbě nejen v České republice, ale případně i okolních státech,” uvedl Marco Dieci, COE společnosti Holostem Terapie Avanzate.

Historie vývoje přípravku Holoclar a jeho uvedení v ČR
Tuto unikátní a inovativní léčebnou metodu vyvinula italská společnost HOLOSTEM Terapie Avanzate, která je spin-off University di Modena a Reggio Emilia a zabývá se výhradně vývojem, výrobou, registrací a distribucí produktů založených na kulturách kmenových buněk pro buněčnou a genovou terapii. Po dlouhých jednáních byla italskou firmou jako vhodné zdravotnické zařízení disponující všemi náležitostmi vytipována a oslovena FN Brno a začal být realizován dlouhý proces řady kroků a schvalování vedoucí k blížícímu se úspěšnému datu léčby prvního pacienta, na čemž se výraznou měrou podílela prof. MUDr. Eva Vlková, CSc, která působila na oční klinice jako přednostka od jejího založení až do poloviny roku 2019.

O společnosti Medasol, s.r.o.
Holostem zastupuje v ČR společnost Medasol s.r.o. Medasol má dlouholetou zkušenost s komercializací přípravků pro vzácná onemocnění a svou činností primárně pomáhá zpřístupnit léčbu pacientům s vážnými nemocemi, kterou by jejich lékaři jinak nemohli používat.

O Fakultní nemocnici Brno
Oční klinika FN Brno vznikla v roce 1990 jako samostatné pracoviště v rámci areálu Fakultní nemocnice Brno Bohunice. Poskytuje komplexní péči o pacienty s očními chorobami po stránce diagnostické i terapeutické. Pomocí špičkového přístrojového vybavení řeší problematiku chorob předního i zadního segmentu oka. Specializuje se na oční mikrochirurgii, zejména na chirurgii předního segmentu oka, včetně transplantací rohovek, problematiku onemocnění sítnice, včetně vitreoretinální chirurgie, oční traumatologii a operace strabismu (šilhání). V současné době zajišťuje základní diagnostickou, léčebnou a konziliární péči nejen pro Jihomoravský kraj, ale i pro sousedící regiony.

Zdroj a foto: FN Brno