//Budovu pošty u hlavního nádraží v Brně vydražila společnost Recollect

Budovu pošty u hlavního nádraží v Brně vydražila společnost Recollect

Slavnou budovu pošty u hlavního nádraží v Brně od architekta Bohuslava Fuchse vydražila v elektronické aukci společnost Recollect a.s. Tím započal procesu odkupu této významné funkcionalistické stavby v centru Brna v památkově chráněném areálu hlavního nádraží.

Vzhledem k tomu, že předkupní právo na budovu mají České Dráhy, bude jim po nejbližších krocích a sepsání smluv budova ještě oficiálně ke koupi nabídnuta. Cílem společnosti Recollect, vítěze elektronické dražby, je po úspěšném dokončení koupě této stavy navrátit této významné budově krásnou funkcionalistickou podobu.

Nádražní pošta byla vyprojektována na konci 30. let 20. století na základě vítězného návrhu v architektonické soutěži architektem Bohuslavem Fuchsem a postavena v letech 1937 až 1938. Vzhledem k zamýšlenému přesunu nádraží navrhl Fuchs budově lehkou ocelovou konstrukci, aby byla rozložitelná. K přesunu ani přestavbě však nikdy nedošlo. Budova byla doposud ve vlastnictví a v užívání České pošty.

Ilustrační foto: BRNO today