//Budou se vytipovávat lokality pro nové domovy pro seniory

Budou se vytipovávat lokality pro nové domovy pro seniory

Na 2 tisíce dalších lůžek by bylo v Brně potřeba pro pobytové sociální služby, zejména pro domovy pro seniory. Kde by pro ně byly vhodné lokality, bude od nynějška hledat pracovní skupina, kterou dnes zřídili radní.

„Podle odborníků v Brně vzroste v následujících třiceti letech počet obyvatel starších 65 let o více než 35 tisíc, tedy asi 11 %. Služby, které město zajišťuje v současnosti – ať už jde o postupné odstraňování bariér, zajištění speciálního SENIOR BUSU nebo SOS tlačítka – je tedy potřeba tomuto vývoji postupně přizpůsobovat. V souvislosti se zastaralým územním plánem je jednou z nejpalčivějších otázek v Brně otázka bydlení. Lokality, které by měly potenciál zvýšit kapacitu lůžkových zařízení, se nehledají snadno, proto jsme vytvořili pracovní skupinu, která se na jejich vytipování aktivně zaměří,“ popsala primátorka Markéta Vaňková.

Členy skupiny jsou představitelé investičního a majetkového odboru, odboru pro územní plánování či odboru sociální péče. Scházet se budou minimálně jednou za čtvrtletí a jejich úkolem bude spolupracovat na přípravě a realizaci investičních záměrů v oblasti lokalit vhodných pro sociální účely. „Obracet se na nás s podněty mohou kolegové zastupitelé i široká veřejnost. Zvlášť důležitá pro nás bude komunikace s městskými částmi,“ vyzdvihl náměstek Robert Kerndl, který byl jmenován vedoucím této pracovní skupiny.

Zdroj: MMB
Foto: Kateřina