//Brno se zapojí do projektu posilujícího a zkvalitňujícího participativní nástroje v Česku. Zkušenosti předá i získá

Brno se zapojí do projektu posilujícího a zkvalitňujícího participativní nástroje v Česku. Zkušenosti předá i získá

Zvýšit zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů veřejné správy a posílit její informovanost o možnosti zapojení se. Ale také zlepšit proces fungování participativního rozpočtu v Brně i přenést dobrou praxi do jiných měst v Česku. Takové jsou cíle projektu Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR. Zastupitelé vzali na vědomí schválení posouzení projektu, resp. podání žádosti o dotaci prostřednictvím Finančního mechanismu EHP/Norska na tento projekt.

Cílem projektu je zvýšení zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů veřejné správy, zvýšení informovanosti o možnosti zapojení, což posiluje nejen zastupitelskou demokracii, ale také spokojenost obyvatel se samosprávou a proces rozhodování činí efektivnější a kvalitnější. Zapojení veřejnosti přispívá k budování vzájemně pozitivních vztahů, důvěry a partnerství.

„Další ambicí je zlepšit proces fungování participativního rozpočtu v Brně, ale také přenést dobrou praxi do jiných samospráv v rámci České republiky. Chtěli bychom rozšířit participativní rozpočet ze základních škol z Brna, kde je jich letos zapojeno 31, do jiných měst a zároveň spustit pilotní projekt participativního rozpočtu do středních škol na území Jihomoravského kraje. Na druhé straně je potřeba, aby samotné Brno čerpalo zkušenosti a nové poznatky ze zahraničí, proto je součástí projektu intenzivní spolupráce se zahraničními partnerskými městy. Proto je navázána spolupráce s islandským Reykjavíkem, které bude v projektu figurovat jako povinný partner z donorské země,“ vysvětlil náměstek Tomáš Koláčný.

Jedním z dalších cílů projektu je implementace participačních aktivit občanů ve více obcích České republiky, tedy pomoc se zavedením participativního rozpočtu tam, kde o něm zatím jen uvažují. Ta bude spočívat ve spolupráci partnerských měst, a to například formou konference či workshopů. Konkrétně se jedná o zapojení měst nebo městských částí: České Budějovice, Ostrava-jih, Dvůr Králové nad Labem, Zlín, Praha 11, Jeseník, Cheb, Orlová, Slaný a Opava. Zmiňovaná města budou v projektu vystupovat jako partneři projektu bez finanční účasti.

„Předpokládané celkové rozpočtové náklady a zároveň způsobilé výdaje projektu jsou 5 300 000 Kč. Dotace by měla dosáhnout plné výše, jelikož program Finanční mechanismus EHP/Norska 2014–2021 umožňuje financovat 100 % způsobilých výdajů projektu,“ dodal Tomáš Koláčný.

Participativní rozpočet Dáme na vás v současnosti funguje již pátým rokem. V předešlých čtyřech ročnících se do něj zapojilo přes 61 000 občanů města, kteří navrhli 724 projektů a rozhodli o realizaci 50 projektů v hodnotě přesahující 180 milionů Kč. V rámci České republiky se jedná o největší participativní rozpočet, co se týče alokované částky a počtu zapojených obyvatel.

Vedle celoměstského participativního rozpočtu probíhá v brněnských základních školách již druhým rokem tzv. Participativní rozpočet do škol. Také v tomto případě Odbor participace vyvinul webovou platformu, která je ovšem (na rozdíl od celoměstského participativního rozpočtu) snadno přenositelná na školy v jiných samosprávách s minimálními úpravami.

Zdroj: MMB
Ilustrační foto. BRNO today