//Brno jako oáza klidu, nebo středisko zločinu? Pohled obyvatel město zjišťovalo v průzkumu

Brno jako oáza klidu, nebo středisko zločinu? Pohled obyvatel město zjišťovalo v průzkumu

Jaká místa jsou nebezpečná, kdo už se setkal s pouliční kriminalitou nebo jestli je kamerový dohled dostatečný – i takové byly otázky, na které odpovídala veřejnost v průzkumu provedeném Masarykovou univerzitou. Město tyto názory obyvatel sbírá pravidelně a na základě výsledků může například lépe cílit preventivní opatření.

Přes 40 % lidí uvedlo, že oni sami nebo jejich blízcí byli přímým svědkem trestného činu nebo pokusu o něj. Třetina respondentů sebe nebo své blízké označila za oběť trestného činu. To jsou některá z čísel, která vyplynula z letošního průzkumu vnímání kriminality a bezpečí ve městě Brně. Zúčastnilo se ho 760 respondentů starších 18 let.

Průzkum si Brno nechává zpracovat každé 3–4 roky. Díky opakovanosti je možné získaná data porovnávat v čase. Výsledky slouží jednak jako zpětná vazba hodnotící například, jak je úspěšná práce s rizikovými skupinami a kam by se měla dále rozšířit, jak efektivně je zabezpečen majetek (třeba z hlediska kamer nebo osvětlení), jednak jako vodítko pro další práci policie. V obecné rovině lze z výzkumu dovodit, zda je Brno pro své obyvatele bezpečné.

Podrobnosti najdete ZDE.