//Brno 2022: plné novinek i přes covid a energetickou krizi

Brno 2022: plné novinek i přes covid a energetickou krizi

Sotva se město Brno a jeho obyvatelé začali nadechovat po dvouleté covidové pandemii provázené různými restrikcemi, vypukla válka na Ukrajině a po ní energetická krize. Mnohdy kritické situace se dařilo průběžně řešit, město zintenzivnilo kroky vedoucí ke snížení závislosti na plynu a vytvořilo také dostatečné finanční rezervy na pokrytí zvýšených nákladů klíčových městských společností, jako je třeba dopravní podnik. Rozvoj města se ani za těchto okolností nezastavil.

Tramvaje jezdí tunelem, turisté vlakem na letiště
Nejočekávanější a nejdůležitější změnou v brněnské dopravě se stalo zprovoznění tramvajové trati do kampusu v Bohunicích. Nejdelším tramvajovým tunelem v České republice začali pravidelně jezdit cestující s novým jízdním řádem v prosinci. Zdárně skončil také projekt přímého vlakového spojení mezi Brnem a vídeňským letištěm. První prezentační jízda se uskutečnila v únoru, pilotní pravidelná linka, na jejíž provoz přispívá město v závazku takzvané veřejné služby, funguje od minulého měsíce.

Nabídku volnočasových aktivit rozšířil nový wellness nebo vodojemy
Během roku možná Brňané někdy nevěděli, kam dřív skočit. V červnu ve vile Stiassni zahájilo provoz Café Ernst, jehož interiér evokuje prvorepublikovou kavárnu Esplanade navrženou jedním z nejvýznamnějších brněnských architektů meziválečného období Ernstem Wiesnerem. Od října byly po rekonstrukci zpřístupněny dva ze tří bývalých vodojemů na Žlutém kopci. Prohlídky a další akce v této unikátní technické památce zajišťuje TIC Brno. Na podzim začal fungovat wellness provoz v areálu koupaliště a krytého bazénu na Kraví hoře. Zavřel se naopak Městský plavecký stadion Lužánky – důvodem je přístavba nového 25metrového bazénu včetně napojení technologií. Nucená odstávka se využívá také ke zlepšení stavu velkého bazénu i zázemí pro návštěvníky. Novinky budou vidět i v brněnské zoo, a to hned letos na jaře. Slibuje to její nová ředitelka Radana Dungelová, která se funkce ujala 1. září 2022.

Další dva parky mají veřejné toalety, pět městských částí kanalizaci
Rozsáhlou osmiměsíční revitalizací prošel park na Moravském náměstí. Má novou centrální plochu s vodním prvkem, cesty nebo systém zavlažování zeleně. A v lednu má být také zahájen provoz nové kavárny včetně veřejných toalet. Od konce srpna WC funguje také v Tyršově sadu, což byl poslední park ve správě městské společnosti Veřejná zeleň města Brna, kde ještě chybělo. Další dva parky byly otevřeny v rámci participativního rozpočtu Dáme na vás, oba v lokalitě Sadová v Králově Poli, byť u jednoho z nich šlo o obnovenou premiéru – původně byl zpřístupněn již v roce 2020, kvůli administrativní chybě musel být o rok později uzavřen, definitivně slouží veřejnosti od října 2022. Dobrou zprávou loňského roku je, že byla postupně dobudována kanalizace v pěti městských částech. Brno sice stále není kompletně odkanalizované, ale nejedná se už o problém celých čtvrtí, spíše jen jednotlivých ulic.

Informace o Brně jsou na internetu přehlednější
Už v únoru spustilo město nové webové stránky cobude.brno.cz. Ty mají za cíl, spolu s celoroční reklamní kampaní, informovat veřejnost o významných brněnských projektech. O dva měsíce později se objevila další novinka – občanské návrhy. Prostřednictvím stránek navrhy.damenavas.cz může každý Brňan podat náměty na zlepšení života ve městě, limitem není trvalé bydliště, ale pouze věk nad 15 let. Získají-li podporu, je možná jejich realizace. Na začátku prázdnin byl spuštěn i nový portál města na adrese brno.cz. Šlo o výraznou změnu po 13 letech. Web splňuje požadavky na kybernetickou bezpečnost a přístupnost, klade důraz na dostupnost nejčastěji hledaných informací a je maximálně přehledný a graficky minimalistický. Inovacemi také prochází web data.brno.cz i e-shop městských služeb brnoid.cz.

Rozvoji pomáhá řešení majetkových sporů a územní plán
Možná nepříliš viditelné, ale o to cennější jsou některé úspěchy města v majetkových záležitostech. Odvolací Krajský soud v Brně v listopadu potvrdil, že vlastníkem komunikací v okolí fotbalového stadionu za Lužánkami je město Brno. Dohodou o narovnání se zase podařilo ukončit spor města s vlastníkem několika drobných staveb v prostoru mezi zdí vlakového nádraží a obchodním domem Tesco, který užíval bez právního titulu městské pozemky. Díky tomu zde bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych. Po sedmi letech jednání město od Správy železnic odkoupilo chátrající areál nedokončené železniční polikliniky ve Štýřicích. Prostor je klíčový nejen pro budování protipovodňových opatření, ale i pro projekt nového brněnského nádraží. Rozvoji města měl také výrazně napomoci nový Územní plán města Brna. V červnu ho však zastupitelé vrátili pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání. Aby se město v této oblasti zcela nezastavilo, byl v říjnu vyhlášen zjednodušený sběr požadavků na změny dosavadního územního plánu, které budou projednávány do doby schválení toho nového.

Podařilo se vyřešit závazky z 20 let staré družstevní výstavby
Orgány města schválily a začaly realizovat vypořádání závazků vzniklých před 20 lety při družstevní výstavbě, do níž město vkládalo státní dotace a někdy i pozemky – smluvně sjednané bezúplatné převody spoluvlastnických podílů města na družstevníky totiž brzdily právní nejasnosti plynoucí z tehdejšího nastavení celého systému. Začalo také zakládání bytových družstev pro plánovanou družstevní výstavbu s podporou města.

Kandidatura nevyšla, hlavní témata zůstávají
Rok 2022 byl ve znamení kandidatury Brna na titul Evropské hlavní město kultury. První aktivity s tím spojené probíhaly v roce 2019, vlastní příprava projektu začala v listopadu 2021. Přihláška, takzvaný bid book, obsahující detailně rozpracovanou vizi, k čemu Brno titul využije, byla odevzdána loni na konci prázdnin. V polovině října mezinárodní odborná porota rozhodla, že Brno do dalšího kola bohužel nepostupuje. Nicméně peníze určené na projekt, stejně jako jeho stěžejní témata budou využity. Konkrétně se jedná o rozvoj brněnského výstaviště, jež v roce 2028 oslaví 100. výročí otevření. Na stejný rok připadá také 100 let od úmrtí Leoše Janáčka, v Brně by tak měla vzniknout stálá expozice evropského formátu připomínající jeho odkaz. Pozornost bude věnována také industriální historii Brna a pokračovat má i jeden z pilotních projektů, který vznikl díky kandidatuře, Rezidence Café Kaprál.

Kateřina Tučková získala Státní cenu za literaturu
Do výčtu ocenění brněnské autorky, historičky umění a kurátorky Kateřiny Tučkové přibyla Státní cena za literaturu. Získala ji za román Bílá Voda s přihlédnutím k její další tvorbě. Do Moravské zemské knihovny na etapy doputoval rozsáhlý archiv brněnského rodáka a světově proslulého prozaika Milana Kundery a jeho ženy Věry. Zpřístupněn by měl být v Knihovně Milana Kundery v Brně, která se pravděpodobně otevře již letos. Připomněli jsme si 250 let od položení základního kamene Káznice na Cejlu. Hodně rezonoval odkaz básníka, prozaika a dramatika Jiřího Mahena – uplynulo 140 let od jeho narození i od okamžiku, kdy byl zahájen provoz v dnešním Mahenově divadle, 30 let fungování má za sebou také Mahenův památník. Stejně významným výročím bylo 100 let od narození básníka a prozaika Jana Skácela. 80. narozeniny oslavil skladatel, trombonista a pedagog Mojmír Bártek, devadesátiny zakladatel a sbormistr Kantilény Ivan Sedláček. Posunula se také příprava stavby Janáčkova kulturního centra. Podařilo se totiž dohodnout s vlastníkem sousedního hotelu International, což umožní, aby byla nadzemní část nového koncertního sálu brněnské filharmonie vybudována v ideální navržené podobě.

Brno podpořilo bikesharing
Projekt nabídl uživatelům bezplatné vypůjčení sdílených kol pro dopravu po městě 2x denně po dobu 30 minut. Na financování byly z městského rozpočtu vyčleněny 2 miliony korun bez DPH. Akce trvala 173 dní, zaznamenala 101 825 bezplatných jízd o průměrné délce 16 minut a přibylo 9 817 nových uživatelů bikesharingu.

Cyklisté se dočkali podjezdu na Hladíkově
Cyklopodjezd pod rušnou čtyřproudovou komunikací na Hladíkově byl zprovozněn 1. září. Původně se mělo začít stavět již na podzim 2021 a podjezd zpřístupnit cyklistům loni na jaře, ale na místě bylo nutné přeložit plynovod. Každopádně se tak podařilo vyřešit problém, který se táhl 20 let. Obdobné technické řešení plánuje město i na dalším úseku cyklostezky kolem Svitavy. K dispozici je technická studie podjezdu pod Křenovou, který se má budovat souběžně s rekonstrukcí této komunikace. Ta je v předběžném harmonogramu plánována na rok 2025.

Dětský hospic Dům pro Julii se staví od léta
V České republice naprosto ojedinělý dětský hospic se začal budovat v létě v areálu zahrady domu pro seniory na Kociánce. Třípodlažní budovu s vnitřním nádvořím, která je zakomponovaná do okolní vzrostlé zahrady, aby přímo zapadla do klidné atmosféry místa, staví město. Sociální a zdravotní péči včetně pomoci rodinám bude poskytovat nezisková organizace Dům pro Julii. Stejně se bude jmenovat i dětský hospic. Jeho podobu navrhl architektonický ateliér Čtyřstěn. Stavba má skončit na přelomu letošního a příštího roku.

Soud otevřel cestu ke koncepčnímu řešení Lužánek
Začátkem listopadu Krajský soud v Brně potvrdil prvoinstanční verdikt, podle kterého město Brno vlastní komunikace, tedy především chodníky a parkoviště, v okolí fotbalového stadionu za Lužánkami a Boby centra. Po letech sporů, kdy nebyly vyjasněny majetkoprávní vztahy, může město konečně začít s postupným a koncepčním rozvojem této lokality včetně modernizace ulic Drobného a Sportovní. Takzvanou určovací žalobu podalo město Brno počátkem roku 2019, v dubnu 2021 pak rozhodl Městský soud v Brně, že jsou dotčené komunikace v majetku města.

Nová tramvaj jezdí novým tunelem do kampusu
Od poklepání základního kamene do okamžiku, kdy 11. prosince 2022 začala jezdit tramvajová linka číslo 8 do bohunického kampusu, uplynulo 38 měsíců. Stavba stála 1,4 miliardy korun a z 85 % ji pokrývá dotace z Evropské unie. Nová trať má 912 metrů, nejdelší tramvajový tunel v České republice, kterým vede, měří 602 metry. Na lince je nasazena i nová obousměrná tramvaj Škoda ForCity Smart 45T s evidenčním číslem 1760, která je vyrobena primárně pro Brno. Další čtyři tyto nové vozy zde budou jezdit od letošního jara.

Na Svratce vznikají protipovodňová opatření
Hned zkraje roku, 10. ledna 2022, byla zahájena dlouho očekávaná výstavba přírodě blízkých protipovodňových opatření na obou březích řeky Svratky. Takzvané protipovodňovky sice přinesly dopravní omezení, ale díky nim na nábřeží v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu na Uhelné dostane řeka více prostoru a lidé místo k procházkám, sportování i odpočinku na nové brněnské náplavce. Tento úsek měří tři kilometry, celkově mají mít protipovodňová opatření na Svratce a Svitavě 23 kilometrů.

Rekonstrukce Mendlova náměstí je téměř u konce
Práce v oblasti Mendlova náměstí začaly už v listopadu 2020 výměnou parovodů na Křížkovského a v okolí, pokračovaly u unikátního tramvajového mostu přezdívaného Caracas a poté přímo na náměstí. Kvůli nepředvídatelným okolnostem, jako byl archeologický průzkum, výstavba kořenových systémů pro výsadbu stromů nebo rekonstrukce plynovodu k pivovaru, byl termín dokončení posunut na 15. února 2023. Dopravní terminál a většina ploch jsou funkční, zbývají lokální dokončovací práce na několika místech.

Zdroj a foto: MMB