//Brněnské kluby a organizace si rozdělí přes 31 milionů korun na sport a volný čas

Brněnské kluby a organizace si rozdělí přes 31 milionů korun na sport a volný čas

Rada města Brna schválila poskytnutí dotací na rozvoj mládeže zapojené do projektu DofE, na pravidelnou sportovní činnost a soutěže dospělých a také na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volnočasové aktivity. Žádosti bude možné podat během října letošního roku.

Provoz sportovišť a pravidelné sportovní činnosti dospělých město podpoří částkou 30 milionů korun. „Podpora je směřována brněnským sportovním klubům, které vlastní sportoviště nebo hradí provozní náklady včetně údržby a opravy sportovišť, a také na úhradu nákladů spojených s činností správce sportovních areálů,“ upřesnil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Další 1 milion korun rozdělí město Brno na zkvalitnění prostředí, zařízení a vybavení kluboven, zkušeben, dílen či táborových základen.

Zdroj: MMB

Ilustrační foto: Petr Ryp