//Změny v MHD od neděle 9. prosince

Změny v MHD od neděle 9. prosince

Systém městské hromadné dopravy lze považovat za stabilizovaný a pro rok 2019 DPMB neplánuje žádné zásadní změny.

Linkové vedení je aktuálně výrazně ovlivněno dlouhodobými výlukami na tramvajových tratích, které souvisí s rozsáhlými investičními akcemi na městské infrastruktuře:

 do Masarykovy čtvrti (předpoklad ukončení v 1. polovině roku 2019),
 na Starou osadu (předpoklad ukončení v závěru roku 2019),
 do Komárova (předpoklad ukončení ve 2. polovině roku 2020).

Výluka v uzlu Brno – hlavní nádraží
V rámci zajištění náhradní dopravy za železniční dopravu na území města Brna DPMB přijal rozsáhlá opatření v podobě zavedení dočasných linek:
P6 Hlavní nádraží – Královo Pole, nádraží, E63 Hlavní nádraží – Chrlice, nádraží,
E77 Hlavní nádraží – Slatina, nádraží.

Současně bude upravena trasa linky 61 od zastávky Soukenická obousměrně přes Hlavní nádraží a dále na Dolní nádraží. Linka bude v úseku Hlavní nádraží – Dolní nádraží výrazně posílena a bude provozována v celodenním a celotýdenním režimu.

Nízkopodlažní linka 1
Na všech spojích tramvajové linky 1 budou jezdit velkokapacitní soupravy Vario, které jsou nízkopodlažní. Tento fakt znamená lepší komfort pro cestující, zejména pro handicapované nebo maminky s malými dětmi.

Další změny v provozu MHD se odehrají v průběhu 1. pololetí, mj. v závislosti na ukončování dlouhodobých výluk.

Bude se jednat například o:
 rozšíření obsluhy ulice Renčovy úpravou trasy minibusové linky 65 mezi Řečkovicemi a Medlánkami,
 zavedení expresního spojení mezi Novým Lískovcem a Mendlovým náměstím,
 zřízení nových zastávek (v Komíně pro obsluhu sportovního areálu, v Bystrci pro obsluhu
obytného souboru Panorama).

Zdroj: DPMB
Foto: Ivo Rigl