//Zdarma kompostéry pro Brňáky

Zdarma kompostéry pro Brňáky

V březnu mohou občané žijící ve městě Brně získat kompostér zdarma. Společnost SAKO Brno ve spolupráci s městem Brnem jich v rámci projektu Předcházení vzniku odpadů podporovaného evropskými fondy rozdá 3 000 kusů.

„Cílem projektu je podpořit správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, omezit jejich podíl ve směsném komunálním odpadu a představit kompostování jako nejvhodnější způsob jejich využití. Uvědomujeme si, že domácí kompostování je nejekologičtější a nejekonomičtější způsob zpracování bioodpadu,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

V roce 2020 proběhne již třetí kolo rozdávání kompostérů pro občany. „V předcházejících dvou výzvách byl o kompostéry velký zájem a nás těší, že můžeme projekt realizovat i v tomto roce a významně podpořit odpovědné nakládání s odpady,“ uvedl předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder.

Pokud občané nemají možnost kompostování, mohou bioodpad zdarma odevzdávat do jakéhokoliv sběrného střediska odpadů, po celém Brně je jich provozováno třicet sedm. Ze sběrných středisek je bioodpad svážen do Centrální kompostárny Brno, kde je dále zpracován a využíván k výrobě certifikovaných kompostů a substrátů.

V Brně probíhají projekty na předcházení vzniku odpadu již několik let. Řadí se mezi ně například projekty Re-Use, Re-Nab, Retro-Use, Re-Tex a Jsem zpět. Cílem je opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují. „Projekty na předcházení vzniku odpadů ideálně doplňují systém nakládání s odpady ve městě Brně. Ten je ojedinělý nejen tím, že brněnské odpady jsou u nás materiálově i energeticky využívány, ale také množstvím sběrných středisek, která mohou občané bezplatně využívat,“ uvedl předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder.

Informace o projektu „Brno kompostuje“
Občané si mohou vybrat ze dvou velikostí kompostérů, větší o objemu 1000 l nebo menší o objemu 600 l. Žádosti bude možné podávat od 2. března na webové stránce www.brnokompostuje.cz. Kompostéry budou vydávány během dvou víkendů v březnu v areálu společnosti SAKO Brno na Jedovnické ulici 2.

Žadatel o kompostér musí splňovat následující podmínky:
• žadatel je fyzická osoba starší 18 let,
• kompostér musí být umístěn a řádně využíván na území města Brna,
• žadatel musí absolvovat školení o kompostování formou e-learningu (na www.brnokompostuje.cz),
• žadatel neobdržel kompostér zdarma v předchozím kole.

Postup, jak kompostér získat:
• na www.brnokompostuje.cz si přečíst informace o kompostování a správně odpovědět požadované otázky,
• vyplnit osobní údaje, adresu umístění kompostéru, vybrat si typ kompostéru a datum vyzvednutí,
• odeslat žádost,
• na uvedenou emailovou adresu vám bude doručeno potvrzení o přijetí vaší žádosti s informacemi k vyzvednutí kompostéru.

V případě dotazů můžete kontaktovat paní Barboru Procházkovou e-mailem: brnokompostuje@sako.cz nebo na telefonním čísle +420 731 170 149 (8-16h).

Zdroj a foto: SAKO Brno