//Více přestupků i nárůst počtu obyvatel. Zpráva o stavu města popisuje hravou formou rok 2019

Více přestupků i nárůst počtu obyvatel. Zpráva o stavu města popisuje hravou formou rok 2019

Jak je v Brně bezpečno, kolik turistů ho minulý rok navštívilo či kolik se zde narodilo dětí? Na tyto a spousty dalších otázek přináší odpovědi čtvrtá Zpráva o stavu města. Ta stejně jako v minulých letech představuje odlehčenou a hravou formou zajímavá čísla, která jsou spojena s městem Brnem. Data a informace jsou uspořádány do pěti oblastí podle strategie #brno2050 ‒ Prostředí, Prosperita, Služby, Zdroje a Správa.

„Cílem zprávy je přispívat k pochopení a porozumění tomu, jak a proč město v jednotlivých oblastech života funguje. Jenom tak se dá město dobře spravovat a rozvíjet. Lidem je navíc představujeme zábavnou formou, která je pro ně zajímavější než běžné tabulky a grafy,” uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Zpráva o stavu města je důležitým datovým podkladem pro rozhodování o budoucím rozvoji města a díky své hravé a srozumitelné formě je hojně využívána i širokou či odbornou veřejností. V letošní Zprávě o stavu města vychází většina statistik a čísel pro Brno pozitivně, město tak má výbornou výchozí pozici, aby zvládlo situaci spojenou s dopady opatření proti šíření covid-19,” dodal druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Zprávu a stavu města najdete na datovém portálu města Brna data.brno.cz/zosm2020.

„Na druhou polovinu června plánuji prezentaci letošní Zprávy o stavu města formou výstavních panelů ve veřejném prostoru, konkrétně na Moravském náměstí, aby se s jejím obsahem mohli seznámit ti občané města Brna, kterým nevyhovuje online cesta,” doplnil druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Výběr z dat
Prosperita
• V Brně došlo v roce 2019 k opětovnému nárůstu počtu obyvatel. Při přepočtu všech narozených dětí na 1 000 obyvatel (což činí 12,2 dětí) je Brno dokonce na prvním místě mezi všemi 77 okresy ČR.
• V Brně se daří rodinám, což potvrzuje i nejvyšší počet sňatků od roku 2008 a zároveň nejnižší číslo rozvodů za posledních 20 let. V Brně tak máme přes dva tisíce nových manželství.
• Senioři v průměru tvoří jednu pětinu obyvatel města a nejstarší městskou částí dle podílu obyvatel ve věku 65+ jsou Žabovřesky. Naopak nejvyšší zastoupení dětské složky populace najdeme v Žebětíně.
• V Brněnské metropolitní oblasti vzniká téměř 75 % hrubého domácího produktu celého Jihomoravského kraje a zároveň 8 % HDP celé České republiky.

Správa
• Statutární město Brno znamená správu 29 městských částí, 9 městských firem a 35 příspěvkových organizací města. Statutární město Brno zaměstnává přes tři a půl tisíce zaměstnanců.
• Město snaží co možná nejvíce svých agend řešit s obyvateli on-line. K tomu slouží elektronická identita přes Brno iD, kterou má přes 135 tisíc uživatelů a loni se přes něj vybraly platby za více než 300 milionů Kč.
• Dobrá informovanost ať už směrem k veřejnosti nebo od ní je tak jedním z pilířů pro další možné zapojení obyvatel do dění ve městě. V tomto směru Brno využívá i sociální sítě, kde má město skoro 25 tisíc fanoušků.
• Dalším zajímavým nástrojem pro zapojení obyvatel přímo do chodu města je Participativní rozpočet, který loni přitáhnul přes 13 tisíc hlasujících – ti pak vybrali 14 projektů, jež se budou v Brně realizovat.

Prostředí
• Rok 2019 byl v Brně druhým nejteplejším od roku 1961. Roční úhrn srážek byl ve srovnání s minulými chudými roky o něco vyšší – téměř 580 mm.
• Právě oteplování nás vede ke sledování teplot různých povrchů města. V letním průměru naměříme na dlažbě teplotu 40 ⁰C a na střechách 50 ⁰C, kdežto stromy a zeleň dosahují příjemných teplot kolem 25 ⁰C.
• Zeleň zabírá více jak polovinu zastavěné části města, není však rovnoměrně rozprostřena. Proto je nutné plošně zavádět opatření na zmírnění dopadů vln horka, zejména právě pomocí zeleně.
• Na ochranu přírody ve městě se můžeme podívat i prostřednictvím světelného smogu – ten v Brně vytváří až 15x větší jas, než má přírodní noční obloha bez umělého jasu. Proto například hvězdárna na Kraví hoře instaluje biodynamické lampy, které podle situace mění barvu světla.
• Míra znečištění ovzduší v Brně se oproti předchozím letům zlepšila a téměř u všech měřicích stanic (až na stanici Zvonařka) došlo k poklesu počtu dní s překročenými emisními limity.
• Brno podporuje městskou hromadnou dopravu a jednou z forem této podpory je i dotace na roční elektronickou šalinkartu – tento bonus ocenilo v roce 2019 36 tisíc občanů města.

Služby
• I když kriminalita v Brně v minulých letech neustále klesala, v roce 2019 byl zaznamenán mírný nárůst počtu trestných činů. V roce 2019 tak evidujeme přes deset a půl tisíce trestných činů.
• Více než předchozích letech je evidováno i přestupků, kterých bylo loni skoro 160 tisíc, většina je za špatné parkování.
• Například v péči o seniory lze využít téměř 2 400 lůžek v zařízeních sociální péče. Tento segment dobře doplňuje i bydlení v domech s pečovatelskou službou a další alternativní formy bydlení.
• Brno je centrem vysoce specializované lékařské péče, zároveň máme v Brně na 1 000 obyvatel 10 lékařů a na 10 tis. obyvatel připadá 135 nemocničních lůžek.
• Rostou nabídky alternativního ubytování ‒ v loňském létě jsme zaznamenali cca 750 nabídek Airbnb.
• Loni se v Brně a jeho okolí natáčelo 9 filmových projektů.

Zdroje
• Jedním ze zdrojů může být i odpad. Brňané vyprodukovali v roce 2019 přes 100 000 tun odpadu a opět došlo k nárůstu této produkce. Míra recyklace se však zvýšila na 20 %.
• Pozitivní je, že už několik let klesá spotřeba vody: denně je to 106,5 litru na jednu osobu.
• V Brně dlouhodobě sledujeme tzv. dělbu přepravní práce, která říká, jaký podíl cestujících využívá jednotlivé druhy přepravy. Nejvýznamnějším trendem se zdá být snižování podílu přepravy pomocí veřejné hromadné dopravy a individuální automobilové dopravy, a to ve prospěch pěší a cyklistické přepravy (případně jejich kombinací). Auto využívá denně 31 % cestujících, což je méně, než tomu bylo v roce 2014, a veřejnou hromadnou dopravu využívá 53 % cestujících (stejně jako v roce 2014).
• Počet osobních automobilů meziročně narostl o necelých 8 tisíc na víc jak 206 tisíc, a tak se není co divit, že brněnští automobilisté strávili 30 % času každé jízdy v zácpách.
• Motorová doprava si také vybírá svoji daň ‒ oproti předchozímu roku vzrostl počet dopravních nehod, celkem jich za rok 2019 bylo 2 777, z toho 120 s účastí cyklisty.
• V Brně máme jen 33 km cyklostezek, což je nejméně ze srovnatelně velkých měst EU.

Zdroj: MMB
Foto: Jiří Kružík