//Přijďte darovat krev s akcí 100 litrů krve DÍKY MUNI

Přijďte darovat krev s akcí 100 litrů krve DÍKY MUNI

Lékařská fakulta MU spouští akci „100 litrů krve DÍKY MUNI“, jejímž cílem je podpora myšlenky dárcovství. Pokud se chcete k akci připojit – darovat krev bude možné od 23. října do 28. ledna 2020. Je nutné se zaregistrovat na konkrétní termín pomocí formuláře, odkaz na něj naleznete zde – http://www.med.muni.cz/krev/registrace.

Proč je krev tak důležitá?
Z krve se využívají její jednotlivé složky, které mají různě dlouhou životnost. „Největší využití má darovaná krev či její složky na Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno a LF MU, kterou následuje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Ortopedická klinika. Přípravky ale dodáváme i dalším nemocnicím v Brně a součástí našeho oddělení je také detašované pracoviště v Třebíči,“ uvedla primářka Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno MUDr. Hana Lejdarová. Rozhovor s paní primářkpu ohledně darování krve si můžete přečíst zde.

„V nemocnici pravidelně operujeme dětské i dospělé pacienty s těmi nejzávažnějšími chirurgickými a ortopedickými stavy. Bez zajištění dostatečného množství krve bychom nemohli realizovat náročné operační výkony, které pravidelně vyžadují doplnění krevních ztrát během operace i následně po ní. Bez pomoci dárců krve bychom těmto pacientům nemohli nabídnout naši pomoc v situacích, které je i často ohrožují na životě,“ řekl přednosta Ortopedické kliniky FN Brno a Lékařské fakulty MU a statutární zástupce děkana doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Bližší informace o akci naleznete na webových stránkách Masarykovy univerzity zde. Podrobné informace o zdravotních předpokladech dárců krve jsou dostupné na www.fnbrno.cz/darce.

Zdroj: FN Brno
Foto: MUNI