//Plavat se naučí přes sedm tisíc žáků. Město jim na výcvik přispěje 2 miliony

Plavat se naučí přes sedm tisíc žáků. Město jim na výcvik přispěje 2 miliony

Do šestašedesáti brněnských základních škol míří příspěvek přesahující 2 miliony korun. V přepočtu 293 korun na žáka školy využijí k zajištění základního plaveckého výcviku. Dnešní rozhodnutí radních ještě podléhá schvalování zastupitelů.

„Školy získají finanční prostředky na základě počtu žáků, které základní plavecký výcvik čeká,“ vysvětlil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Základní plavecký výcvik je povinný předmět zařazený do tělesné výchovy, absolvují ho všichni žáci dvou po sobě jdoucích ročníků na 1. stupni. Je zakotven v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Do školního vzdělávacího programu ho školy zařazují v minimální dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Zdroj a foto: MMB