Loading

Je to obrovský stres, říká prof. Vladimír Šrámek…

Přednosta Anesteziologicko resuscitační kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně prof. Vladimír Šrámek se nově stal krajským koordinátorem intenzivní péče pro Jihomoravský kraj. Se svým týmem denně pečuje o pacienty s onemocněním COVID-19 v těžkém stavu. Pro veškerý zdravotnický personál je to obrovská fyzická i psychická zátěž. Práci však berou jako poslání a snaží se udělat vše pro uzdravení nemocných. Read More

Poplatek za odpad zaplatí lidé online. Pokladny jsou…

V souvislosti se šířením koronavirového onemocnění jsou uzavřeny všechny pokladny, na kterých mohou občané města Brna zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu. Ten je nutné zaplatit do konce května. Lidé tak mohou využít další možnosti plateb, a to bezhotovostně na účet, skrze web Brno iD nebo poštovní poukázkou. Read More

Loading

Úroveň laboratorní diagnostiky máme vysokou, říká doc. Martina…

V Brně je již několik míst, kde probíhá testování vzorků na koronavirus. V rámci Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty MU je jedno z nich také Centrum molekulární biologie a genové terapie (CMBGT) Interní hematologické a onkologické kliniky, které vede prof. Šárka Pospíšilová. Diagnostiku patogenů v laboratořích CMBGT IHOK provádí Sekce oportunních infekcí, která pod vedením doc. Martiny Lengerové začala provádět i diagnostiku koronavirus. Vzhledem k velkému počtu vzorků i náročnému zpracování infekčního materiálu však s diagnostikou vypomáhá i řada dalších pracovníků Centra z ostatních sekcí i Lékařské fakulty MU. Read More

Loading