//Jak správně nakládat s použitými ochrannými pomůckami a ostatním odpadem

Jak správně nakládat s použitými ochrannými pomůckami a ostatním odpadem

Společnost SAKO Brno, která má na starosti sběr a svoz odpadu, aktuálně řeší, jak zajistit maximální bezpečnost pro pracovníky svozu odpadu, tedy popeláře.

„Jsou to lidé, bez nichž nelze sběr odpadu zajistit, kteří denně přicházejí do přímého styku s odpadem z firem i domácností. Musíme je proto odpovídajícím způsobem chránit, díky nim můžeme pokračovat v provozu a předejít hromadění odpadů,“ zdůrazňuje předseda představenstva Filip Leder.

Pro popeláře je používání roušek základním prvkem ochrany, přestože jim ztěžuje již tak náročnou fyzickou práci. Riziko nákazy hrozí i tak. Aby bylo co nejmenší, je důležité, aby občané i firmy dodržovali základní pravidla pro ukládání odpadu.

U osob v karanténě a u osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 je třeba veškerý odpad, nejen použité roušky a kapesníky, uložit do plastového pytle, po naplnění pevně zavázat a před vložením do popelnice nebo kontejneru dezinfikovat. V případě, že je odpad odkládán do pytle s tloušťkou menší než 0,2 mm, je nutné vložit pytel s odpadem ještě do dalšího pytle a teprve až ten vnější dezinfikovat. Dobře zavázané pytle patří pouze do nádob na směsný komunální odpad (černé popelnice nebo kontejnery). Nesmí být ukládány mimo odpadové nádoby.

„Děkujeme Brňanům, že správným nakládáním s odpadem chrání sebe, své okolí a naše pracovníky,“ dodává Filip Leder a připomíná, že odpad je svážen do brněnské spalovny, kde se za vysokých teplot spaluje a vznikající energie slouží k výrobě tepla nebo elektřiny. Tento termický proces zajistí bezpečnou likvidaci kontaminovaného odpadu a neohrožuje další občany ani životní prostředí. Také Světová zdravotnická organizace doporučuje, že v případě pandemie by měl jít odpad do spaloven, ne na skládku.

Zdroj a foto: SAKO Brno