//FN Brno má jako první nemocnice v ČR simulátor pro kardiovaskulární intervence

FN Brno má jako první nemocnice v ČR simulátor pro kardiovaskulární intervence

Fakultní nemocnice Brno má jako první nemocnice v České republice simulátor pro kardiovaskulární intervence. Jedná se o high-end kardiovaskulární simulátor švédské firmy Mentice, který umožňuje především nácvik diagnostických a intervenčních zákroků na srdečních tepnách. Vedle toho je však možné nacvičit i katetrovou léčbu cévní mozkové příhody a dalších srdečních strukturálních a periferních cévních intervencí. Pro FN Brno se tímto přístrojem otevírá další možnost spolupracovat s podobnými centry ve světě.

Unikátní přístroj poskytuje skvělou možnost výuky a nácvik speciálních katetrových léčebných zákroků často zachraňujících životy pacientů. Na rozdíl od zákroků na pacientech na katetrizačním sále, se jedná o bezpečnou metodu tréninku speciálních dovedností „na sucho“, které probíhají pod vedením zkušených kolegů a kde mladí lékaři mohou napravovat chyby bez ohrožení pacientů.

Kardiovaskulární simulátor je umístěn na Interní kardiologické klinice FN Brno a LF MU, která ho bude mít k dispozici pro další výcvik a odbornou erudici lékařů kardiologů.

„Dokonce se lékaři mohou cvičit i v katetrové léčbě tzv. strukturálních srdečních intervencí. Z nich si dovolím vybrat t.č. nejdůležitější a také nejrychleji se rozvíjející oblast, kterou je katetrová implantace aortální chlopně (TAVI). V případě že by pacienti s aortální stenózou, pro kterou je TAVI určena, nebyli takto léčeni, jejich životní prognóza by často byla dokonce horší než u pacientů s nádorovým onemocněním,“ říká přednosta Interní kardiologické kliniky FN Brno a LF MU doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI.

Pozvaní hosté
Oficiálního zahájení se zúčastnili významní hosté, mj. ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA, přednosta IKK FN Brno a LF MU doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta KRNM prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. a dále předseda České kardiologické společnosti prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC, dále doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA ředitel Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie a předseda České společnosti kardiovaskulární chirurgie, zástupce firmy Mentice pan Thomas Sunnanväder, dále ředitelka Zdravotnické záchranné služby Jmk MUDr. Hana Albrechtová, Michal Pelánek (distributorská firma Medim spol. s r.o.) aj.

Přístroj si může vyzkoušet každý a to i laik
Ačkoliv je trénink primárně určen k výcviku lékařů, práci na kardiovaskulárním simulátoru a „záchranu životů“ si může vyzkoušet i laik!

Video je k dispozici na YouTube.com/fnbrnovideo
Video o simulátoru pro kardiovaskulární intervence si můžete prohlédnout na našem YouTube kanálu zde – http://www.youtube.com/watch?v=pxpKH4wGGvU.

Zdroj a foto: FN Brno