//Do oblasti zdraví půjdou dotace ve výši 5,25 milionu. Podpoří aktivity pro rodiny i seniory

Do oblasti zdraví půjdou dotace ve výši 5,25 milionu. Podpoří aktivity pro rodiny i seniory

Na programové dotace pro oblast podpory zdraví byla ve schváleném rozpočtu města Brna pro rok 2019 vyčleněna částka přes 6 milionů korun. Část těchto prostředků dnes radní přerozdělili konkrétním žadatelům, a to v rámci programů orientovaných na podporu rodiny, aktivního stárnutí, neformálních pečovatelů a doplňkových zdravotnických služeb. Rozhodnutí rady musí schválit ještě zastupitelé.

„Oblast zdraví je pro město Brno velmi důležitá, proto jsme také už v minulých letech vytvořili Plán zdraví, který představuje cíle a kroky do roku 2030. Tato oblast je ovšem velice široká a zahrnuje mnohem více než poskytování lékařských služeb. I proto vyhlašujeme každoročně dotační programy zaměřené na různé cílové skupiny. Díky dotacím mohou některé spolky například nabídnout seniorům workshopy nebo výlety, rodičům nemocných nebo handicapovaných dětí zase různé volnočasové aktivity, při kterých si odpočinou, podělí se o zkušenosti, navážou nové kontakty a potažmo i přátelství,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Více než 2,5 milionu korun putuje na projekty v oblasti podpory rodiny. O dotaci se přihlásilo 63 projektů, radní přispějí 57 z nich – 100 tisíc Kč například získají organizátoři Festivalu těhotenství a rodiny, 70 tisíc podpoří sociálně-vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, které zajišťuje Sdružení pěstounských rodin, a 50 tisíc využije spolek ONKA na organizaci volnočasových aktivit pro rodiny onkologicky léčených dětí.

Téměř 2 miliony korun byly rozděleny mezi žadatele v rámci dotačního programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně. Do programu se přihlásilo celkem 48 projektů, dotaci získalo 44 z nich. K nejzastoupenějším aktivitám patří vzdělávací (např. Akademie třetího věku – aktivita seniorů a vzdělávání ve vyšším věku, 100 tis.), pobytové (např. Filiánek – tematické pobyty pro seniory a seniory s vnoučaty, 40 tis.), poradenské (Společně – sociálně-právní poradna v Brně, 50 tis.), ale také třeba sportovní (Večernice – pravidelné cvičení jógy pro seniorky, 40 tis.).

V dalším dotačním programu město Brno prostřednictvím Odboru zdraví MMB poskytuje ze svého rozpočtu finanční prostředky organizacím, které doplňují zdravotnické služby na území města. Díky tomu se město aktivně podílí na udržování i zvyšování úrovně služeb těchto organizací.

„Tento dotační program se soustředí zvláště na projekty, které nabízejí služby jinak v rámci nejen města, ale i celého kraje nedostatečně zajištěné. Jde například o služby na podporu a pomoc duševně nemocným nebo nevyléčitelně nemocným,“ popsal Petr Hladík.

Z 20 přihlášených projektů se dotace dočká 13, mezi nimi např. projekty Surdopedická péče pro nejmenší sluchově postižené děti (AUDIO-Fon centr, 80 tis.), Dobrovolníci v nemocnicích (Dobrovolnické centrum Motýlek, 70 tis.) nebo Psychosociální podpora osob při střetu se závažným onemocněním v Brně (Pro Gaudia, 40 tis.).

Patnáct projektů se ucházelo o dotaci v oblasti podpory neformálních pečovatelů. Prostředky obdrží 11 z nich: 100 tis. Kč využije Diakonie ČCE na vydávání novin a správu portálu Pečuj doma, dva příspěvky pomohou SPMP ČR, pobočnému spolku Brno, zrealizovat ozdravný a rehabilitační pobyt mentálně postižených osob s doprovodem rodičů (30 tis. na letní turnus, 30 tis. na zimní) a 40 tis. je určeno pro Lipku – školské zařízení pro environmentální vzdělávání na zajištění projektu Mandragory 2019, který se orientuje na rodiče dětí s poruchou autistického spektra.

Zdroj: MMB
Foto: BRNO today